Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset
Hanna Valkama Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapapiksi ajalle 16.11.2023–31.7.2024.

Hiippakuntasihteerin viran täyttö
Valittiin hiippakuntasihteerin virkaan pastori, TM Anna-Tiina Järvinen

Hiippakuntasiirrot
Pastori Paavo Ranta Turun arkkihiippakuntaan 1.2.2024 lukien

Sivutoimiluvat
Myönnettiin sivutoimilupa pastori Mia Iiskolalle ajalle 1.1.2024–31.12.2025

Jäsenen nimittäminen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön valtuuskuntaan
Nimitettiin Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jukka Pakarinen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön valtuuskunnan jäseneksi kaudelle 2024–2026.

 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaali
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Lisätietoja kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalista
 
 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ja 2024
Tuomiokapitulin viimeinen istunto vuonna 2023 on 13.12.
Tuomikapitulin istunnot vuonna 2024 ovat 17.1., 7.2., 6.3., 11.4., 8.5., 22.5., 12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 31.10., 27.11. ja 18.12.

 
Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2024
Pappisvihkimys on 9.5.2024. Vokaatiot ja vihkimysanomukset jätettävä 13.3.2024 mennessä.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2024

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2024
Hiippakuntavaltuuston kokoukset pidetään 15.2.2024 ja 30.5.2024
Aloitteet 15.2.2024 kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 4.1.2023