Helsingin tuomiokapituli2024-06-18T09:13:06+03:00

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Sana tuomiokapituli tulee alunperin latinan sanoista domus capituli. Domus merkitsee taloa ja capituli lukukappaletta.

Nimi on alunperin viitannut pappeihin, jotka kokoontuivat piispantaloon lukemaan kappaleita Raamatusta. Edelleenkin tuomiokapitulin kokoukset aloitetaan raamatunluvulla. Tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko ja sen kirkkoherra, tuomiorovasti ovat samaa sanajuurta.

Hiippakunnan hallintoa hoitaa kolme viranomaista:

 • piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin. Se hoitaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa sekä hoitaa sille erikseen määrätyt tehtävät

Tiedotteita

Tuomiokapitulin istunnon jäsenet

Kuva istunnon jäsenistä pöydän ympärillä

Tuomiokapitulin istunto keväällä 2021

Piispa Teemu Laajasalo, tuomiokapitulin puheenjohtaja
Tuomiorovasti Marja Heltelä, tuomiokapitulin varapuheenjohtaja
Maallikkojäsen Anna Saurama, hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen, 2024-2028
Pappisasessori Anna-Maija Viljanen-Pihkala, tuomiokapitulin pappisasessori 1.2.2022–31.1.2025
Pappisasessori Jukka Pakarinen, tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2024-31.12.2026
Lakimiesasessori Ritva Saario
Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen

Tuomiokapitulin istunnoissa yllä mainitut seitsemän jäsentä käyttävät päätösvaltaa.

Lisäksi istunnoissa on läsnäolo- ja puheoikeus hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla Signe Jauhiaisella, 2024-2028.

Pöytäkirjaa pitää notaari Antti Luoma.

Istuntoaikataulu

Kevätkausi 2024

 • Ke 17.1.2024 klo 9.15
 • Ke 7.2.2024 klo 9.15
 • Ke 6.3.2024 klo 9.15
 • To 11.4.2024 klo 9.15, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • Ke 8.5.2024, klo 9.15 ordinaatiopubliikki
 • Ke 22.5.2024 klo 9.15, pastoraalipubliikki
 • Ke 12.6.2024 klo 9.15

Pappisvihkimys 9.5.2024 (helatorstai)

Syyskausi 2024

 • Ke 14.8.2024 klo 9.15
 • Ke 11.9.2024 klo 9.15
 • Ke 9.10.2024 klo 9.15, papiksi ja diakonian virkaan vihittävien tutustumiskeskustelu
 • To 31.10.2024 klo 9.15, ordinaatiopubliikki
 • Ke 27.11.2024 klo 9.15
 • Ke 18.12.2024 klo 9.15, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys 3.11.2024

Kevätkausi 2025

 • 22.1.2025 klo 9.15
 • 5.2.2025 klo 9.15
 • 5.3.2025 klo 9.15
 • 2.4.2025 klo 9.15
 • 23.4.2025 klo 9.15, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 21.5.2025 klo 9.15, ordinaatiopubliikki
 • 11.6.2025 klo 9.15, pastoraalipubliikki

Pappisvihkimys 29.5.2025 (helatorstai)

Syyskausi 2025

 • 20.8.2025 klo 9.15
 • 10.9.2025 klo 9.15
 • 1.10.2025 klo 9.15, papiksi ja diakonian virkaan vihittävien
  tutustumiskeskustelu
 • 29.10.2025 klo 9.15, ordinaatiopubliikki
 • 12.11.2025 klo 9.15
 • 17.12.2025 klo 9.15, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys 2.11.2025

Hiippakuntavaltuusto

Valtuuston jäseniksi valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia hiippakuntavaltuuston vaalissa. Valtuuston puheenjohtajana on maallikko. Hiippakuntavaltuustossa on läsnäolo- ja puheoikeus, piispalla, tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla maallikko- ja pappisjäsenellä.

Valtuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen. Valtuuston puheenjohtajalla on tuomiokapitulissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla kirkkohallituksen jäsenellä on puolestaan hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tehtävät

Kirkkolain mukaan hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. (KL 4:4)

Kirkkojärjestyksessä (KJ 4:10) todetaan, että tämän lisäksi hiippakuntavaltuuston tehtävänä on:

1) hyväksyä hiippakunnan ehdotus talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

2) hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja talouskertomus;

3) perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 1 §:stä muuta johdu;

4) asettaa ehdolle henkilöt kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten siten kuin siitä evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetussa laissa säädetään.

Kokousaikataulu:

 • Seuraavat kokoukset 13.2.2025 ja 5.6.2025

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Toimikausi 2024 – 2028

 • Jauhiainen Signe, puheenjohtaja
 • Ahokas Lari
 • Ahonen Esa
 • Ali-Löytty Viivi
 • Antola Tuomas
 • Anttila Jorma
 • Antturi Arto
 • Grünthal Lauri
 • Haverinen Soili, varapuheenjohtaja
 • Kantola Tarja
 • Kopperoinen Samuel
 • Korkalainen Samuli
 • Lehmusvirta Sanna
 • Mithiku Hanna
 • Mulari Marjut
 • Mäkelä Jussi
 • Perilä Juha
 • Reina Riikka
 • Saurama Anna
 • Vuori Wiking
 • Vähäkangas Päivi

Aloitteiden vireillepano

Hiippakuntavaltuuston jäsenillä, tuomiokapitulilla, kirkkoneuvostoilla, seurakuntaneuvostoilla ja yhteisillä kirkkoneuvostoilla on oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle.

Aloitteet on lähetettävä tuomiokapitulille kirjallisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. Aloitteen tulee sisältää ehdotus ja siihen kuuluva perustelu.

Tuomiokapitulin on valmisteltava aloitteen pohjalta esitys viimeistään valtuuston seuraavaan kokoukseen.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet voivat jättää aloitteita myös ennen valtuuston kokouksen alkua kirjallisesti puheenjohtajalle. Keskustelun jälkeen aloite lähetetään tuomiokapitulin valmisteltavaksi. Päätös aloitteen sisältämästä asiasta voidaan tehdä tuomiokapitulin esityksen perusteella samassa kokouksessa, mikäli vähintään 3/4 valtuuston läsnäolevista jäsenistä pitää asian kiireellistä ratkaisemista tarpeellisena.

Kirkolliskokousedustajat

Helsingin hiippakunnan kirkolliskokousedustajat Turun tuomiokirkon portailla.

Helsingin hiippakuntaa edustaa kirkolliskokouksessa kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa.

Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kirkolliskokousedustajat valitaan neljän vuoden välein. Maallikkoedustajien vaalissa on äänioikeus kirkkovaltuustojen, kirkko- ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä. Pappisedustajien vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla.

Toimikausi 2024 – 2028

 • Antola Tuomas
 • Antturi Arto
 • Grünthal Lauri
 • Jääskeläinen Jouko
 • Kopperoinen Samuel
 • Mithiku Hanna
 • Mulari Marjut
 • Perilä Juha
 • Rämö Eve
 • Voipio-Pulkki Liisa-Maria
 • Vuori Wiking
 • Vähäkangas Päivi

Vaalit

Hiippakunnallisia vaaleja ovat neljän vuoden välein järjestettävät kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit. Hiippakuntavaltuustoon kuuluu seitsemän pappisjäsentä ja 14 maallikkojäsentä. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnasta neljä pappisjäsentä ja kahdeksan maallikkojäsentä.  Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen nykyinen vaalikausi on alkanut 1.5.2024. 

Tämän lisäksi hiippakunnassa toimitetaan pappisasessorien vaali. Tuomiokapitulin kokoonpanoon kuuluvien kahden pappisasessorin vaalissa ovat kelpoisia hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän papit, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja jotka ovat suorittaneet ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi. Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Viimeisin pappisasessorin vaali Helsingin hiippakunnassa on toimitettu 26.10.2023.

Ennen vaaleilla valitun lääninrovastin valintatapa on muuttunut vuodesta 2018 alkaen. Vaalien sijaan lääninrovastin nimittää nykyään tuomiokapituli neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Läänirovastit ovat hiippakunnan papistossa piispan keskeisiä työtovereita. He toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.

Hiippakunnalliset kolehdit

HELSINGIN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN MÄÄRÄÄMÄT KOLEHDIT VUONNA 2024

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 27.9.2023 määrännyt hiippakunnan seurakuntia keräämään seuraavat kirkkokolehdit vuonna 2024:

kevätkaudella 2024

Helsingin hiippakunnalle heikossa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Helsingin hiippakunnan alueella

Kolehti-ilmoitus:

Tänään kolehti kootaan Helsingin hiippakunnalle heikossa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Helsingin hiippakunnan alueella. Seurakuntien diakoniatyön kautta autetaan ihmisiä myös taloudellisessa ahdingossa. Helsingin hiippakunnan alueella on eri kokoisia seurakuntia, joissa diakonian kautta jaettavat avustusmäärärahat vaihtelevat suuresti. Kerättävällä kolehdilla avustetaan hiippakunnan alueella asuvia heikoissa taloudellisessa asemassa olevia ihmisiä paikallisen seurakunnan diakoniatyön kautta.

syyskaudella 2024

Helsingin hiippakunnan alueella tehtävään kristilliseen kasvatustyöhön Lasten ja nuorten keskus ry.n kautta.

Kolehti-ilmoitus:

Lasten ja nuorten keskus ry (LNK) on seurakuntien omistama palvelujärjestö. Hiippakunnalliset kehittäjäryhmät tukevat seurakuntien kasvatustyötä järjestämällä mm. isosten ja kerhonohjaajien ohjaajapäiviä, järjestämällä retkiä ja leirejä sekä ylläpitämällä seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmäverkostoja.

 

VUODEN 2024 KIRKKOKOLEHDIT MAKSATUSOHJE

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin keräämät kolehdit maksetaan Kirkon keskusrahaston tilille FI47 8000 1000 0676 87 (DABAFIHH). Kunkin kolehdin maksamisen yhteydessä kirjoitetaan viestikenttään alla annettujen kolehtien numero.

Kevätkaudella 2024 Helsingin hiippakunnalle heikossa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen Helsingin hiippakunnan alueella Viesti: 362000.1023700720

Syyskaudella 2024 Helsingin hiippakunnan alueella tehtävään kristilliseen kasvatustyöhön Lasten ja nuorten keskus ry.n kautta. Viesti: 362000.1023700720

Go to Top