KIRKOLLISKOKOUS JA HIIPPAKUNTAVALTUUSTO

Kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet valitaan vaalilla joka neljäs vuosi. Seuraava kirkolliskokousedustajien vaali ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali toimitetaan 13. helmikuuta 2024. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi toimikausi alkaa 1. toukokuuta 2024.

Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan neljä pappisedustajaa sekä kahdeksan maallikkoedustajaa. Koko maassa kirkolliskokoukseen valitaan 32 pappisedustajaa ja 64 maallikkoedustajaa.

Kaikkiin hiippakuntavaltuustoihin valitaan 7 pappisjäsentä ja 14 maallikkojäsentä.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Äänestyspäivä 13.2.2024
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

VAALITULOS

Helsingin hiippakunnan vaalilautakunta on 19.2.2024 kokouksessaan vahvistanut vaalien tulokset. Vaalilautakunnan pöytäkirja 19.2.2024

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajat kaudella 2024–2028 aakkosjärjestyksessä (suluissa ehdokaslista)

 • Grünthal Lauri (Tulkaa kaikki)
 • Jääskeläinen Jouko (Sanasta Elämään)
 • Kopperoinen Samuel (Sanasta Elämään)
 • Mithiku Hanna (Tulkaa kaikki)
 • Perilä Juha (Elävä kirkko)
 • Rämö Eve (Tulkaa kaikki)
 • Voipio-Pulkki Liisa-Maria (Tulkaa kaikki)
 • Vuori Wiking (Tulkaa kaikki)

Kirkolliskokouksen pappisedustajat kaudella 2024–2028 aakkosjärjestyksessä (suluissa ehdokaslista)

 • Antola Tuomas (Tulkaa kaikki)
 • Antturi Arto (Kaikkien kirkko)
 • Mulari Marjut (Tulkaa kaikki)
 • Vähäkangas Päivi (Tulkaa kaikki)

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet kaudella 2024–2028 aakkosjärjestyksessä (suluissa ehdokaslista)

 • Ahokas Lari (Tulkaa kaikki)
 • Ahonen Esa (Sanasta Elämään)
 • Ali-Löytty Viivi (Tulkaa kaikki)
 • Anttila Jorma (Sanasta Elämään)
 • Grünthal Lauri (Tulkaa kaikki)
 • Haverinen Soili (Sanasta Elämään)
 • Jauhiainen Signe (Tulkaa kaikki)
 • Kantola Tarja (Tulkaa kaikki)
 • Kopperoinen Samuel (Sanasta Elämään)
 • Lehmusvirta Sanna (Elävä kirkko)
 • Mithiku Hanna (Tulkaa kaikki)
 • Perilä Juha (Elävä kirkko)
 • Saurama Anna (Tulkaa kaikki)
 • Vuori Wiking (Tulkaa kaikki)

Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenet kaudella 2024–2028 aakkosjärjestyksessä (suluissa ehdokaslista)

 • Antola Tuomas (Tulkaa kaikki)
 • Antturi Arto (Kaikkien kirkko)
 • Korkalainen Samuli (Tulkaa kaikki)
 • Mulari Marjut (Tulkaa kaikki)
 • Mäkelä Jussi (Kaikkien kirkko)
 • Reina Riikka (Tulkaa kaikki)
 • Vähäkangas Päivi (Tulkaa kaikki)

Äänestysprosentit

 • Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa annettiin ääniä yhteensä 476. Äänestysprosentti oli 82 %. Äänioikeutettuja oli 582
 • Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa ääniä annettiin yhteensä 476. Äänestysprosentti oli 82 %. Äänioikeutettuja oli 582
 • Kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa annettiin ääniä yhteensä 488. Äänestysprosentti oli 54 %. Äänioikeutettuja oli 902.
 • Hippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa ääniä annettiin yhteensä 446. Äänestysprosentti oli 49 %. Äänioikeutettuja oli 902.

Maallikkojäsenten- ja edustajien vaalien painotetut äänimäärät (pdf-tiedosto)

EHDOKASASETTELU

Ehdokasasettelu on päättynyt 15.11.2023

Helsingin hiippakunnan vaalilautakunta on kokouksessaan 15.12.2023 vahvistanut ehdokaslistat ja ehdokasnumeroinnin kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaaleihin.

Kuka voi olla ehdokkaana?

Vaalikelpoinen maallikkojäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu maallikkojäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä (KL 9:2). Myös seurakunnan palveluksessa olevat − pappeja lukuun ottamatta − voivat olla ehdokkaina maallikoiden vaalissa.

Vaalikelpoinen pappisjäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluva pappi. (KL 9:2)

Luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa. (KL 9:3)

Tuomiokapitulin palveluksessa oleva henkilö tai virkansa perusteella tuomiokapitulin jäsenenä oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen hiippakuntavaltuustoon. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö ja kirkkohallituksen osastonjohtajina toimivat kirkkoneuvokset eivät ole kelpoisia kirkolliskokousedustajiksi. (KL 9:3)

Miten ehdokkaaksi pääsee?

Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston maallikkojäseneksi ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa voi valitsijayhdistyksellä olla enintään 42 ehdokasta. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa voi valitsijayhdistyksellä olla enintään 24 ehdokasta.

Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston pappisjäseneksi ja kirkolliskokouksen pappisedustajaksi voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kolme äänioikeutettua pappia. Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan. Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa valitsijayhdistyksellä voi olla enintään 21 ehdokasta. Kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa voi valitsijayhdistyksellä olla enintään 12 ehdokasta.

ÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys

Vaaleissa voi äänestää ennakkoon lähettämällä taitettu äänestyslippu vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle on merkitty äänioikeutetun nimi ja se, että kuori sisältää äänestyslipun (KJ 9:79 §). Äänestysliput ja tarkemmat ohjeet toimitetaan äänioikeutetuille alkuvuodesta.

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa äänestysliput ovat vihreitä, hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa keltaisia, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valkoisia ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa sinisiä.

Äänestys vaalipäivänä 13.2.2024

Maallikkovaalit
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleissa äänestetään itsenäisessä seurakunnassa kirkkovaltuuston kokouksessa, seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten yhteisessä kokouksessa. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen. Varajäsen kutsutaan myös, jos kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsen on pappi.

Yhteisen kokouksen kutsuu koolle kirkkoherra ja puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Lisätietoja maallikkojen vaalikokouksien ajankohdista ja paikoista saa seurakunnista.

Pappisvaalit
Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastinkunnan pappien kokouksessa, jonka kutsuu koolle lääninrovasti (KJ 9:78 §). Pappien vaalikokoukset pidetään seuraavasti:

Tuomiorovastikunta tiistaina 13.2.2024 klo 13
Paavalinkirkon alasali. Sammatintie 5

Huopalahden rovastikunta tiistaina 13.2.2024 klo 13
Pitäjänmäen kirkko, kirkkosali. Turkismiehenkuja 4

Malmin rovastikunta tiistaina 13.2.2024 klo 13
Oulunkylän kirkko. Teinintie 10

Vartiokylän rovastikunta tiistaina 13.2.2024 klo 13
Mikaelin kirkko, 2. krs takkahuone. Emännänpolku 1

Vantaan rovastikunta tiistaina 13.2.2024 klo 15. HUOM! aika
Tikkurilan kirkko, Voima-sali. Asematie 12 a.

Porvoon rovastikunta tiistaina 13.2.2024 klo 13.00
Kirkonkylän seurakuntatalo, Iso Kylätie 1.

AIKATAULU

PäivämääräMitä tapahtuu?
31.10.2023 mennessäTuomiokapituli toimittaa listan äänivaltaisista papeista vaalilautakunnalle (KJ 9:70 §).

Kirkkoherrat toimittavat vaalilautakunnalle (tuomiokapituliin) luettelon äänioikeutetuista maallikoista = seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valitut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet (yhtymään kuuluvat seurakunnat), tai itsenäisessä seurakunnassa kirkkovaltuuston jäsenet. Jos jäsen on pappi, tilalle merkitään varajäsen, jonka on oltava maallikko. (KJ 9:70 §).

1.11.2023 mennessä
Äänioikeutettujen pappien tulee ilmoittaa tuomiokapituliin suostumuksensa yhteystietojen luovuttamisesta valitsijayhdistyksien perustamista ja vaalimainontaa varten. Ilmoituksen voi tehdä tämän linkin kautta.
15.11.2023Ehdokasasettelu päättyy.

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapituliin ennen klo 16 (KJ 9:73 §).

29.11.2023 Vaalilautakunnan kokous, jossa tarkastetaan perustamisasiakirjat. Tarvittaessa oikaisumahdollisuus valitsijayhdistyksille.
15.12.2023 Vaalilautakunta toimittaa lääninrovasteille otteen äänioikeutettujen pappien luettelosta (KJ 9:70 §).

Vaalilautakunnan kokous, jossa tehdään oikaisumenettelyn aiheuttamat korjaukset, numeroidaan ehdokaslistat ja ehdokkaat sekä laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä (KJ 9:76 §)

22.1.2024 Vaalilautakunnan kokous, jossa vahvistetaan seurakuntien maallikkoäänestäjien äänimäärät
13.2.2024 VAALIPÄIVÄ

Lääninrovastit kutsuvat koolle pappien vaalikokoukset

Kirkkoherrat kutsuvat koolle seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteisen kokouksen (puheenjohtajana seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja). Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen. (KJ 9:70 §)

Äänestyksen päätyttyä on laskettava annettujen äänestyslippujen lukumäärä avaamatta niitä ja tekemättä niihin mitään merkintöjä. Tämän jälkeen äänestysliput suljetaan sinetöityyn päällykseen ja toimitetaan viivytyksettä vaalilautakunnalle tuomiokapituliin (KJ 9:82 §)

14.2.2024Vaalilautakunnan kokous, jossa avataan sinetöidyt päällykset ja lasketaan äänet. (KJ 9:83 §)
19.2.2024Vaalilautakunnan kokous, jossa

 • vahvistetaan vaalin tulos. (KJ 9:83 §)
 • ilmoitetaan vaalin tulokset seurakunnille sekä valittujen nimet ja osoitteet kirkkohallitukselle ja tuomiokapitulille. (KJ 9:84)
 • annetaan valtakirjan hiippakuntavaltuuston jäseniksi ja kirkolliskokousedustajiksi valituille. (KJ 9:84)
1.5.2024Valittujen kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten toimikausi alkaa. (KL 4:4 § ja KL 5:1 §)

VAALILAUTAKUNTA

Tuomiokapituli on istunnossaan 27.9.2023 asettanut vaalilautakunnan vuoden 2024 kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleja varten:

Puheenjohtaja

 • kirkkoherra Hans Tuominen, Vantaankosken seurakunta

Pappisjäsenet

 • kirkkoherra, lääninrovasti Juha Ilonen, Sipoon suomalainen seurakunta
 • vt. kirkkoherra Maija Saario, Lauttasaaren seurakunta

Maallikkojäsenet

 • OTL Lauri Kopponen, Roihuvuoren seurakunta
 • opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara, Korson seurakunta

Varajäsenet

 • seurakuntapastori Toomas Takala, Oulunkylän seurakunta
 • seurakuntapastori Terhi Viljanen, Tikkurilan seurakunta
 • FM Johanna Harjunpää, Herttoniemen seurakunta
 • lastenlääkäri, LT Tuula Pelkonen, Munkkiniemen seurakunta
 • eläkeläinen Teuvo Puolakka, Hakunilan seurakunta

Sihteeri

 • seurakuntapastori Joona Raudaskoski, Korson seurakunta

LISÄTIETOJA VAALEISTA

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ja ehdokasasetteluun tarvittavat lomakkeet sekä muu kokonaiskirkollinen vaalia koskeva viestintä: Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit – EVL Plus

Jos sinulla on kysyttävää vaalien toimittamisesta tai niihin liittyvistä aikatauluista, ole yhteydessä lakimiesasessori Ritva Saarioon.

Henkilötietojen käsittely vaalien aikana: lue tuomiokapitulin tietosuojaseloste 

Ritva Saario
Ritva SaarioLakimiesasessori
p. 040 728 4672