Kelpoisuuspäätös ja lausunto Tikkurilan seurakunnan kappalaisen virkaa hakeneista
Tuomiokapituli totesi Tikkurilan seurakunnan kappalaisen virkaa hakeneet kelpoiset hakijat ja antoi heistä lausunnon Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvostolle.

Viranhoitomääräys
Sini Ikävalko Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen papin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.3.–31.12.2024.

Sivutoimiluvat
Myönnettiin sivutoimilupa Mari-Anna Auviselle
Myönnettiin sivutoimilupa Kaisa Karirannalle
Myönnettiin sivutoimilupa Hanna Similälle

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2024 ja 2025
Tuomikapitulin istunnot vuonna 2024 ovat 11.4., 8.5., 22.5., 12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 31.10., 27.11. ja 18.12.
Tuomikapitulin istunnot vuonna 2025 ovat 22.1., 5.2., 5.3., 2.4., 23.4., 21.5., 11.6., 20.8., 10.9., 1.10., 29.10., 12.11., 17.12.
 
Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2024
Pappisvihkimys on 9.5.2024. Vokaatiot ja vihkimysanomukset jätettävä tuomiokapituliin 13.3.2024 mennessä.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2024.

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2024
Hiippakuntavaltuuston kokous pidetään 30.5.2024.
Aloitteet kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 18.4.2024