Helsingin hiippakunta

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on yhdeksän hiippakuntaa. Helsingin hiippakuntaa johtaa piispa Teemu Laajasalo.
Hiippakunnan hallintoa ja toimintaa hoitaa tuomiokapituli.
Helsingin hiippakunta muodostuu 29 seurakunnasta Helsingissä, Vantaalla ja itäisellä Uudellamaalla. Jokaista seurakuntaa johtaa kirkkoherra. Seurakunnat muodostavat kuusi rovastikuntaa. Jokaista rovastikuntaa johtaa lääninrovasti. Osa hiippakunnan seurakunnista muodostaa seurakuntayhtymiä. Helsingin hiippakunta on perustettu vuonna 1959.

Kapituli on auki vain sopimuksen mukaan. Asiointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisiä välineitä käyttämällä

Viraston aukioloaikojen supistumisesta huolimatta kapitulin palvelut säilyvät ennallaan. Yhteyttä voi ottaa aiempaan tapaan puhelimitse tai sähköpostilla silloinkin, kun virasto on suljettu.

Tuomiokirkon risti ja takana näkyvä meri.

Helsingin hiippakunnan seurakunnat

Tuomiorovastikunta

Lääninrovasti Kari Kanala (Paavalin seurakunnan kirkkoherra)

Huopalahden rovastikunta

Lääninrovasti Maika Vuori (Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra)

Malmin rovastikunta

Lääninrovasti Ulla Kosonen (Oulunkylän seurakunnan kirkkoherra)

Vartiokylän rovastikunta

Lääninrovasti Jukka Pakarinen (Mikaelin seurakunnan kirkkoherra)

Vantaan rovastikunta

Lääninrovasti Janne Silvast (Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra)

Porvoon rovastikunta

Lääninrovasti Juha Ilonen (Sipoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra)