Yhteystiedot

  • Bulevardi 16 B, V kerros
    00120 Helsinki

  • Kapituli on auki vain sopimuksen mukaan. Asiointi pyritään hoitamaan ensisijaisesti sähköisiä välineitä käyttämällä.

Mediayhteydenotot Helsingin hiippakunnan piispaan ja tuomiokapituliin sekä valokuvat ja logot oheisen linkin kautta:

Työntekijät

Teemu Laajasalo
Teemu LaajasaloPiispa
Ulla Paananen
Ulla PaananenPiispan sihteeri
p. 050 567 0664
Satu Huttunen
Satu HuttunenPiispan erityisavustaja
puh. 040 551 5851

Ritva Saario
Ritva SaarioLakimiesasessori
– neuvonta, oikeudelliset ja hallinnolliset asiat, KIRVESTES
– istunnon jäsen ja esittelijä
– hallinnon pastoraali

puh. 040 728 4672

Reijo Liimatainen
Reijo LiimatainenHiippakuntadekaani
– pastoraalikoulutus: ordinaatiokoulutus, pastoraalitutkinto, johtamiskoulutus, ylempi pastoraalitutkinto
– istunnon jäsen ja esittelijä
– piispantarkastusten valmistelu

puh. 040 503 5876

Antti Luoma
Antti LuomaNotaari
– tuomiokapitulin istunnon esittelijä ja sihteeri sekä vireillä olevista asioista tiedottaminen
– papiston henkilöstöhallinto ja rekrytointi
– nimikirja-asiat, asiakirjahallinto ja tuomiokapitulin arkisto

Nimikirjaotteen voi tilata osoitteesta: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

puh. 040 8252 596

Hanna Remes
Hanna RemesHiippakuntasihteeri
– kanttorien ja suntioiden työn tukeminen
– hiippakunnallinen jumalanpalveluselämä ja kirkkomusiikkityö
– piispan toimittamien messujen ja jumalanpalveluksien valmistelu
– työyhteisöasiat

puh. 040 593 1148

Anna-Tiina JärvinenHiippakuntasihteeri
– kirkon alan tutkintoon johtava koulutus, kirkon alan opiskelijat ja seurakuntaharjoittelu
– seurakuntien työyhteisökysymykset ja konsultaatiot
– kansainvälinen työ
– rippikoulutyön kysymykset

puh. 0503438108

Birgit Kuusinentalous- ja hallintosihteeri
puh. 040 688 1464

Muut yhteystiedot

Pappisasessorit

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin ja piispantarkastuksiin. Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Anna-Maija Viljanen Pihkala
Anna-Maija Viljanen PihkalaPappisasessori
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori

Tuomiokapitulin pappisasessori 1.2.2022-31.1.2025.

p. 050 320 7922

Jukka Pakarinen
Jukka PakarinenPappisasessori
Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra.

Tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2014-31.12.2026.

p. 09 2340 6410

Rippikoulukonsultit

Helsingin hiippakunnan rippikoulukonsulttien yhteystiedot löytyvät täältä.

Työnohjaajat

Helsingin hiippakunnan työnohjaajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Laskutusosoite

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin laskutusosoite (11.10.2021 alkaen)

Kirkon Palvelukeskus
Kirkon keskusrahasto
003701189503
PL 5018
02066 DOCUSCAN

Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Lisääthän laskuun viitetiedoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ja tieto yhteyshenkilöstä.

Sähköpostiosoite laskuille: kkr.pl5018@xbs-salo.com

Verkkolaskuosoite: 003701189503

Pyydämme toimittamaan laskut yllä olevien laskutustietojen mukaisesti. Vanha laskutusosoite ei ole enää käytössä.

Laskutuksen ja taloushallinnon asioissa lisäkysymyksiin vastaavat vs. talous- ja hallintosihteeri Birgit Kuusinen puh. 040 688 1464, birgit.kuusinen@evl.fi

Medialle

Satu HuttunenPiispan erityisavustaja
Piispa Teemu Laajasaloa ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulia koskevat mediayhteydenotot.
puh. 040 551 5851

Kuvia piispa Teemu Laajasalosta median käyttöön löytyy Kirkon kuvapankista.

Helsingin piispan, hiippakunnan ja tuomiokapitulin logoja voi pyytää Satu Huttuselta.

Tietosuojaselosteet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on laadittava kaikista henkilörekistereistä tietosuojaselosteet. Tältä sivulta voi nähdä tuomiokapitulin henkilörekisterien selosteet pdf-tiedostomuodossa. Tietosuojaselosteet ovat myös luettavissa tuomiokapitulin virastossa.

Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja tietosuoja-asetuksen nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot tuomiokapitulin rekistereistä ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista sekä tietojen poistamista niistä rekistereistä, joiden kokoamisen oikeusperuste on suostumus, kun tietojen käyttötarkoitusta ei enää ole. Tuomiokapitulille säädettyjen tehtävien hoitamiseen liittyvien rekisterien tietojen poistamista rajoittaa rekisteritietojen käyttötarkoituksen jatkuminen edelleen. Pääosa eri rekistereissä olevista henkilöistä ovat tuomiokapitulin ja seurakuntien henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja eri verkostoissa toimivia henkilöitä. Yksityisiä henkilöistä koskevia tietoja on asianhallintajärjestelmässä oleva tiedot, kun henkilö on pannut asian vireille tuomiokapitulissa.