Helsingin hallinto-oikeus on palauttanut Kai Sadinmaan kuuden kuukauden pappisvirasta pidättämistä koskevan päätöksen uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on katsonut, ettei kokouksen puheenjohtajana toimineen piispan esteellisyyden käsitteleminen päätöksen perusteluissa riitä, vaan asiasta olisi tullut tehdä erillinen päätös.

Hallinto-oikeus ei ole ratkaisussaan ottanut kantaa itse päätöksen sisältöön eikä esteellisyyden olemassaoloon.

Tuomiokapituli käsittelee asian uudestaan 15.6.2022. Tuomiokapituli on päättänyt määrätä Sadinmaan menettämään pappisvirkansa 18.8.2021. Tästä päätöksestä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen.

 

Lisätietoja: lakimiesasessori Ritva Saario, p. 040 728 4672, ritva.saario@evl.fi