Paikka: Vanha kirkko, Lönnrotinkatu 6

Mukana: Pirjo Kantala, Sami Pihlström, Carita Pohjolan-Pirhonen ja Risto Saarinen

Pappi kohtaa työssään väistämättä ihmisten kärsimystä ja pahuuden kokemuksia, joilla ei ole syitä tai selityksiä. Millainen on papin teologia kärsimyksen edessä? Mitä hengellistä pappi voi tarjota niin, ettei selitä kärsivän kokemusta pois? Miten papin oma hengellisyys kestää pahuuden edessä? 

Papin työ vie kärsimyksen ja pahuuden äärelle. Kärsimykseen ja pahuuteen voi suhtautua kiinnostavana ongelmana ja teologisena kysymyksenä, teodikeana, johon voi poimia oppihistoriasta sopivan teologisen selityksen: vapaa tahto, perisynti, pahan vallat, Herra koettelee vaan ei hylkää.

Ulkoa opetellut vastaukset ovat kuitenkin kevyitä ja hajoavat todellisessa elämässä kohdatun kärsimyksen ja pahan edessä. Jäljellä on avuttomuus ja perustuksiin asti ravisteleva kysymys elämän mielekkyydestä. Murtunut ihminen, joka on kokenut selittämätöntä kärsimystä – tai aiheuttanut sitä itse – kysyy, miksi jotain tällaista voi tapahtua. Vastaukseksi ei kelpaa luento vapaasta tahdosta, perisynnistä tai että kaikella kärsimyksellä on suurempi tarkoitus. Ennemmin on kysyttävä, voiko kysymykseen vastata mitään.

Kanavassa pohditaan pappia pahuuden ja kärsimyksen kysymysten edessä. Pappi on hengellisen tuen ammattilainen. Mitä on hengellinen tuki, joka ei pyri selittämään kärsimystä pois? Miten papin oma teologia ja jumalakuva kestää pahuuden edessä? Voiko puhua varjeluksesta ihmiselle, jota selvästi ei ole varjeltu? Entä onko pahan ongelmaa kristillisessä kontekstissa järkevää pohtia lainkaan?

Pirjo Kantala toimii sairaalapappina.

Uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström on tutkimuksissaan käsitellyt pahuuden ja kärsimyksen ongelmaa.

Poliisipappi emerita Carita Pohjolan-Pirhonen.

Kanavan juontajana toimii Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Risto Saarinen.