Paikka: Kallion kirkko, Itäinen Papinkatu 2

Mukana: Katri Korolainen, Kari Latvus, Sara Toivanen ja Laura Huovinen

Rohkeus, ripeys ja toimimattomista rakenteista luopuminen. Kuulostaako sinun toiminnaltasi?

Pitäisi kuulostaa.

Millainen on kirkon uusi paikka ja tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa?

Vuosi sitten kirkolliskokous hyväksyi tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa kirkkoa kehotetaan viipymättä tarttumaan nelivuotiskertomuksen 2016-2019 esiin tuomiin muutostarpeisiin. Mietinnössä vaaditaan, että kirkon on välttämätöntä uudistaa toimintaansa perusteellisesti ja sen on pyrittävä nykyistä paremmin osallistamaan kaikkia jäseniään.

Tulevaisuusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kirkolliskokous päätti, että kirkko ryhtyy määrätietoisesti kehittämään yhteyksiä nuoriin aikuisiin, eli millenniaali- ja Z-sukupolveen.

Valiokunta painotti, että seurakunnissa on voitava kokeilla erilaisia toimintoja, tehdä rohkeaa arviointia ja myös luopua vanhasta. Vallasta luopuminen ja muutos on kirkolle vaikeaa mutta välttämätöntä. Myös kirkon yhteiskunnallinen rooli kaipaa selkeyttä. Tätä menoa viimeinen sammuttaa valot. Näin ei voi jatkua!

Kuka muutoksen tekee? Ketkä pelastavat kirkon?

Kuinka olla toteuttamassa se muutos, jonka haluamme kirkossa nähdä (vai haluammeko)? Mitä tekemistä papeilla on kirkon pelastuksen kanssa? Jos haluat keskittyä tekemiseen etkä valittamiseen, tämä on Sinun kanavasi.

Kirkon pelastukseen meitä johdattavat:

Katri Korolainen (FM) on kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja kirkolliskokousedustaja Helsingin hiippakunnasta. Hän työskentelee Lasten ja nuorten keskuksen viestintäjohtajana. Katri on rohkea kirkon rakentaja ja osaa puhua kirkkopolitiikkaa suomeksi.

Kari Latvus (TT) on Kirkkohallituksen Toiminnallisen osaston diakonian ja yhteiskunnan asiantuntija sekä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dosentti. Kari on ennakkoluuloton kirkon suunnan etsijä ja kommentoi terävästi kirkkolaivan karikoita.

Sara Toivanen (TM) on Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori. Rippikoulupappina hän saa usein nauttia nuorten viisaudesta ja välillä tuskastua työhön liittyvän säädön määrään. Pappeudessa hän saa virtaa kaikenlaisista kohtaamisista.

Laura Huovinen (TM) on Kirkkohallituksen Ulkoasiainosaston Kirkon lähetystyönkeskuksen uskontojen kohtaamisen asiantuntija. Hän on työskennellyt Kallion seurakunnan johtavana pappina sekä Nuorten diakoniatalon toiminnanjohtajana ja löytää prosessit kirkon byrokratiaviidakosta Isä Camillonkin tarpeisiin.