Paikka: Kallion seurakuntasali, Siltasaarenkatu 28

Mukana: Mio Kivelä ja Mari-Anna Auvinen

Kanavassa tutkitaan ja keskustellaan siitä, mitä on ihmisarvo, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kirkossa ja yhteiskunnassa. Miten ehkäistä ulkopuolisuutta ja luoda turvallista tilaa?

Yhdessä käsitellään myös sitä, mitä on marginaaleista nouseva kirkon missio. Miten syrjäyttämistä tapahtuu ja miten sitä on pystytty purkamaan, mikä on kirkon rooli vapautuksessa? Marginaalien missio haastaa kristittyjä tietoiseen näkemiseen ja kaikkien ihmisarvoisen elämän vahvistamiseen.

Ihmiset kuuluvat ja identifioituvat erilaisiin ryhmiin. Sen lisäksi meitä luokitellaan myös ulkopuolelta, joskus myös vasten omaa tahtoamme. Papisto on yksi ryhmä, nuoret tai kokeneet papit sen alaryhmiä. On valtaväestöä ja vähemmistöjä. Tunnustettuja ja virallisia ryhmiä, mutta myös sanoittamattomia ja kenties itselleenkin huomaamattomia. Ihmisiä saatetaan sysätä syrjään valtavirrasta eri syistä tai he ajautuvat sivuun, marginaaliin.

Marginaaleista nousevassa kirkon missiossa näköala kirkon tehtävään piirtyy syrjäytettyjen näkökulmasta. Maailmalla luterilaisuus on vähemmistössä ja kirkon missio on ekumeenista lähtökohdissaan. Sen keskiössä on köyhien sanoma, eriarvoisuuden purkaminen ja evankeliumin ilo. Kirkon profeetallinen missio haastaa kristittyjä lähellä ja kaukana.

Suomi on tasa-arvoinen maa, mutta silti jotkut törmäävät lasikattoon, tuntevat turvattomuutta valtaväestön keskellä, eivät pääse eteenpäin erilaisten ulkoisten tai sisäisten ominaisuuksien takia. Miten papit voivat tunnistaa marginaaleja, omaa vallankäyttöään tai -asemiaan? Miten papit voisivat tukea turvallisen tilan luomista, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota, kaikkien osallistamista? Näitä kysymyksiä työstetään yhdessä Mari-Anna Auvisen ja Mio Kivelän kanssa.

Mari-Anna Auvinen on ekumeniikan ja missiologian dosentti sekä Pakilan seurakunnan vt. kirkkoherra. Auvinen on aiemmin työskennellyt Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerinä, Suomen Lähetysseuran teologisena erityisasiantuntijana ja koulutuspäällikkönä, teologisen seminaarin kouluttajana Botswanassa sekä seurakuntapastorina. Hän on yksi artikkelinkirjoittajista synodaalikirjaan.

Mio Kivelä on teologian opiskelija, kirkon erityisnuorisotyönohjaaja, LNKn tilauskouluttaja ja Kallion seurakunnan luottamushenkilö, joka on erikoistunut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta. Hän pitää koulutuksia sekä tuottaa materiaaleja muun muassa turvallisemman tilan luomisesta ja sukupuolisensitiivisyydestä.