Paikka: Helsingin tuomiokirkon krypta, Kirkkokatu 18

Mukana: Niina Junttila, Terhi Laine, Tiina Saarela, Linnea Partanen ja Päivi Pulakka

Kirkko elää keskellä polarisoitunutta maailmaa. Ihmisten maailmankuva ja elämän kokemukset vaihtelevat suuresti. Moni kaipaa pelastusta omasta elämäntilanteesta jo nyt. Tässä kanavassa pohditaan nuorten ulkopuolisuuden ja köyhyyden kokemuksia ja mietitään konkreettisia keinoja nuorten mielenterveyden ja arjessa jaksamisen näkökulmiin. Ihmisyys on joukkuelaji.

Yhteiskuntamme polarisaatio näkyy myös kirkon todellisuudessa. Individualismin ja diversiteettien kasvu vaikuttavat tulevaisuuden kirkon rakentamiseen. Ihmisten maailmankuva, arvot ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Kuka kaipaa pelastusta? Ja mistä pelastusta kaivataan? Miten ihminen pelastuu? Moni kaipaa pelastusta omasta elämäntilanteestaan jo nyt.

Kirkon kasvatuksen työ ulkopuolisuuden ehkäisemiseksi tähtää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden torjumiseen, lapsen, nuoren ja perheiden voimistumiseen sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tässä kanavassa pohditaan konkreettisia keinoja yksinäisyyden ja köyhyyden ehkäisemiseen ja nuorten mielenterveyden ja arjessa jaksamisen tukemiseen.

Joka viides nuori kokee yksinäisyyttä. Joka neljäs nuori kärsii mielenterveydenhäiriöistä, kuten masennuksesta ja ahdistuksesta. Mitä me voisimme tehdä nyt?

Mukana keskustelemassa kasvatuspsykologian professori Niina Junttila, valtiotieteiden tohtori ja Vamoksen johtaja Terhi Laine, seurakuntadiakonian ja köyhyyskysymysten asiantuntija Tiina Saarela ja köyhyyden kokemusasiantuntija Linnea Partanen. Kanavaa on alustamassa Malmin seurakunnan erityisnuorisotyön pastori Päivi Pulakka.

Niina Junttila toimii kasvatuspsykologian professorina Turun ja Jyväskylän yliopistoilla sekä opetusneuvoksena Opetushallituksessa. Hän keskittyy tutkimuksissaan erityisesti lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin kokemuksiin. Tieteellisten artikkelien lisäksi hän on kirjoittanut yksinäisyydestä kirjat Kavereita nolla (2015) ja Kaiken keskellä yksin (2018). Kolmas kirja, Yksinäisyyden monet kasvot, ilmestyy syksyllä 2022.

Terhi Laine on valtiotieteiden tohtori ja johtaja Diakonissalaitos Vamos nuorten palveluissa. Hänellä on pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalan, lastensuojelun ja korkeakouluopetuksen kehittämis- tutkimus- ja johtotehtävistä.

Tiina Saarela työskentelee seurakuntadiakonian ja köyhyyskysymysten asiantuntijana kirkkohallituksessa ja on yksi perustajajäsenistä ”Kuka kuuntelee köyhää ” -verkostossa. Hän yhdessä kokemusasiantuntijan Linnea Partasen kanssa kertovat Suomen moninaisuudesta köyhyyden näkökulmasta.

Päivi Pulakka on Malmin seurakunnan kasvatuksen pappi, joka toimii työssään erityisesti ulkopuolisuuden ehkäisyn parissa. Työnkuvassa painottuvat yhteistyö kaupungin ja järjestöjen työntekijöiden kanssa, nopea reagointi alueella tapahtuviin ilmiöihin ja nuorten tukeminen ja auttaminen moniammatillisesti. On ollut pappina seitsemän vuotta.