Paikka: Temppeliaukion kirkko, Lutherinkatu 3

Mukana: Lea Kujanpää, Gerson Mgaya, Mikko Matikainen, Mayvor Wärn-Rancken ja Minna Tuominen

Kristillinen kirkko on läpi historian opettanut, että moraalisen pahan lisäksi on olemassa persoonallinen paha. Moderni luterilaisuus on ehkä unohtanut tai ainakin siirtänyt syrjään henkimaailman ilmiöt ja Pyhän Hengen toiminnan yhteisöissä. Kanavassa alustajina ovat henkivaltoja pelkääviä seurakuntalaisia kohdannut pastori Lea Kujanpää sekä karismaattisuuteen perehtyneet pastorit Gerson Mgaya ja Mikko Matikainen. Ekumeenisen näkökulman aiheeseen tuo SEN:n pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken.

Hengellisen kentän moninaistuessa myös luterilaiset papit törmäävät enemmän kysymykseen pahasta – ja toisaalta pyhästä. Uskonnon harjoittaminen muuttuu monella tapaa kokemuksellisemmaksi. Kanavassa pohditaan esimerkiksi onko persoonallinen paha olemassa? Mitä annettavaa luterilaisella papilla on ihmiselle, joka kokee kohdanneensa persoonallisen pahan tai pelkää pahan läsnäoloa kodissaan? Mitä ajattelemme eksorsismista ja kasteen merkityksestä? Entä mitä armolahjat ovat ja mitä niistä voisi opettaa tai ainakin tulisi tietää?

Kristillinen kirkko on läpi historian opettanut, että moraalisen pahan lisäksi on olemassa persoonallinen paha. Katolisella ja ortodoksisella kirkolla on pitkä perinne ja selvät ohjeet pahojen henkien kohtaamiseen ja ulosajamiseen. Myös anglikaanikirkossa ja ns. vapaissa suunnissa tematiikka tunnetaan. Martti Luther oli hyvin tietoinen persoonallisen pahan olemassaolosta ja toisaalta esimerkiksi kasteen sekä rukouksen voimasta. Moderni luterilaisuus on ehkä unohtanut tai ainakin siirtänyt syrjään henkimaailman ilmiöt.

Kanavassa kuullaan alustuksia ja kysellään sekä keskustella niiden pohjalta. Puhujat jakavat ajatuksia esimerkiksi siitä, mitä suuntaviivoja luterilaisilla papeilla on näissä tilanteissa sekä miten asian ja hädässä olevan ihmisen kokemuksen kanssa pitäisi edetä. Toisaalta pohdimme Pyhän Hengen työtä ja esimerkiksi sitä, mitä armolahjoista tai rukouksen voimasta voi opettaa niitä pohtiville.

Pastori, TM, MuM ja viestinnän asiantuntija Lea Kujanpää on Kansan Raamattuseuran kouluttaja. Hän on työskennellyt myös seurakuntapastorina. Kujanpäälle rukous on yksi elämän suurimpia ja rakkaimpia mysteerejä. Hänen esikoiskirjansa ”Rukouksen matkassa” julkaistiin viime vuonna. Parhaillaan Kujanpää kirjoittaa kirjaa henkivalloista ja niiden kohtaamisesta luterilaisessa kirkossa. Siinä hän pohtii mm. ihmisten kokemusten ja psyykkisen terveyden välistä suhdetta. Henkivalloista puhuessaan hän etsii keskitietä, tervettä harkintaa, kirkon parituhatvuotisen perinteen todesta ottamista ja kristittyjen varustamista.

Pastori ja TT Gerson Mgaya on kotoisin Njombesta, Tansaniasta. Hän on opiskellut Suomen Lähetysseuran tuella ja työskennellyt Tansaniassa pappina usean vuoden ajan. Gerson asuu suomalaisen puolisonsa ja perheensä kanssa Itä-Suomeen. Hän on väitellyt Itä-Suomen yliopistossa apostoli Paavalin armolahjakäsityksestä (1.Kor.12-14) vuonna 2013. Gerson kirjoittaa paljon teologista kirjallisuutta swahiliksi, englanniksi ja suomeksi. Tällä hetkellä hän toimii Kansanlähetyksen lähettämänä kausittaisena teologian opettajana Tansaniassa. Gerson Mgaya tuntee karismaattisen todellisuuden omakohtaisesti ja törmää esimerkiksi omassa kotimaassaan noituuteen ja henkivoimien pelkoon. Hän osaa opettaa asioista suomalaiseen kulttuuriin kontekstualisoidulla tavalla.

Pastori ja TM Mikko Matikainen on toiminut nuorisotyöntekijänä ja pappina useassa seurakunnassa ja yhteensä 13 vuoden ajan kirkkoherrana Halikossa sekä Rekolassa. Hän on vaikuttanut Uudistus kirkossamme ry:n sekä New Wine Suomen johtajistossa. Jälkimmäinen on anglikaanisesta kirkosta lähtenyt karismaattisen ja seurakuntien elämää tukeva liike. Matikainen opettaa ja oppii jatkuvasti Pyhän Hengen todellisuudesta ja armolahjoista sekä yhteisön rakentamisesta armolahjoja käyttäen. Hän toimittaa Radio Deissä Uskon askeleita -ohjelmasarjaa. Matikainen työskentelee tällä hetkellä Kansan Raamattuseuran koulutuspalvelujen johtajana.

Pastori, TM Mayvor Wärn-Rancken on Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri. Hän on työskennellyt seurakuntapappina ja piirikunnanjohtajana Finlands svenska metodistkyrkanissa. Mayvor on myös ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja lyhytterapeutti. Yhdessä Annamaija Perkiömäen kanssa tehty kirja ”Ratkaisukeskeiset työkalut muutoksen tukena”(Basambooks 2021) esittelee ratkaisukeskeisen ajattelun kristilliseltä arvopohjalta. Rukous kuuluu tärkeänä osa Mayvorin omaa hengellistä elämää. Hän tuo ekumeenista näkökulmaa ja kertoo muiden kirkkokuntien pohdinnoista kanavan aiheiden parissa.

Minna Tuominen on Porvoon suomalaisen seurakunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan seurakuntapastori. Minnalla on pitkäaikainen kokemus kirkon perhe- ja parisuhdetyöstä ja hän toimii myös sivutoimisena paripsykoterapeuttina.