Piispan tervehdys seurakuntalaisille hiippakunnan 50-vuotisjuhlamessuissa.

Hiippakunnan juhlapäivänä haluan tervehtiä kaikkia seurakuntalaisia pyhäpäivän psalmin 86 sanoilla: ”Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi.” (Ps. 86:11)

Ihmiselämä on tiellä kulkemista. Usein tiedämme, mitä kohti pitää kulkea, toisinaan emme ymmärrä, millaiselle tielle pitäisi lähteä. Joskus olemme valmiit lähtemään yhteiselle tielle, mutta välillä haluamme kulkea omia polkujamme.

Psalmi neuvoo etsimään Jumalan tietä: ”Herra, neuvo minulle tiesi”. Psalmin rukoilija on vakuuttunut, että Jumalalla on tie, joka on ihmiselle hyvä. Hänen tietään kannattaa kulkea. Ihminen ei aina tiedä parasta eikä oikeaa tietä – ja sen vuoksi hän kääntyy Jumalan puoleen.

Ihmisinä, kristittyinä ja hiippakuntalaisina toivomme, että Jumala yhä uudestaan neuvoo meille tiensä. Jumalan tien etsiminen ei merkitse omien taitojen väheksymistä eikä oman osaamisen laiminlyöntiä. Vanha viisaus sanoo: Tee työtä niin kuin kaikki riippuisi sinusta, mutta usko Jumalaan, koska kaikki riippuu hänestä.

Hiippakunnan juhlavuonna olemme kiitollisia kaikesta hyvästä, mitä Jumala on meille 50 vuoden aikana antanut. Pyhäpäivän psalmi jatkuu: ”Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi.”

Hiippakuntalaisina haluamme katsoa eteenpäin. Jumalan tiellä on hyvä kulkea, koska se on Jumalan ja hänen totuutensa tie. Jumalan totuus on rakkaus kaikkia kohtaan. Hänen tiensä on armon tie. Jumalan tiellä rakastetaan kanssakulkijoita ja kuljetaan yhdessä kohti iankaikkista päämäärää.

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki siunatkoon kaikkia hiippakuntalaisia.