Kelpoisuuspäätös ja lausunto Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista
Tuomiokapituli totesi, että hakijat Mikko Alava, Mari-Anna Auvinen, Tarja Frilander, Taneli Hassinen, Henri Kivijärvi, Tero Kuparinen, Kalle Kuusniemi, Asko Nuorkivi, Johannes Tikka, Sami Uusi-Rauva ja Henrik Wikström ovat kelpoisia Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Tuomiokapituli antoi Lauttasaaren seurakunnalle lausunnon hakijoista viran täyttämistä varten. Siinä on otettu huomioon sekä hakemukset, muut asiakirjat että haastattelut.

 

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

  • Timi Korhonen Myrskylän seurakunnan kirkkoherran viransijaisuuteen ajalle 1.10.2023–29.2.2024.
  • Petja Kopperoinen Paavalin seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.–31.8.2024.
  • Sami Suhonen Hakunilan seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 27.9.–31.12.2023.

Hiippakuntasiirrot
Pastori Matleena Ikola Helsingin hiippakuntaan 27.9.2023 lukien

Sivutoimiluvat
Myönnettiin pastori Niina Mikkolalle sivutoimilupa ajalle 27.9.–31.12.2023.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2024
Tuomiokapituli päätti seurakunnissa kerättävät hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2024.
– Kevätkaudella kolehti kerätään heikossa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten tukemiseen hiippakunnan alueella.
– Syyskaudella kolehti kerätään hiippakunnan alueella tehtävään kristilliseen kasvatustyöhön Lasten ja nuorten keskus ry.n kautta.

 

Vaalilautakunnan asettaminen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalia varten
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Vaalin toimittamista varten asetettiin vaalilautakunta seuraavasti:
puheenjohtajaksi kirkkoherra Hans Tuominen (Vantaankosken srk)
pappisjäseniksi kirkkoherra, lääninrovasti Juha Ilonen (Sipoon suomalainen srk) ja vt. kirkkoherra Maija Saario (Lauttasaaren srk).
Maallikkojäseniksi OTL Lauri Kopponen (Roihuvuoren srk) ja opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara (Helsingin Mikaelin srk).

Varajäseniksi seurakuntapastori Toomas Takala (Oulunkylän srk), seurakuntapastori Terhi Viljanen (Tikkurilan srk), FM Johanna Harjunpää (Herttoniemen srk), lastenlääkäri, LT Tuula Pelkonen (Munkkiniemen srk), eläkeläinen Teuvo Puolakka (Hakunilan srk).

Sihteeriksi määrättiin seurakuntapastori Joona Raudaskoski (Korson srk).

Lisätietoja kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalista

 

Pappisasessorin vaali
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla torstaina 26.10.2023 klo 13.00.

Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Ehdokasesittelyt ja muuta lisätietoja pappisasessorin vaalista 

 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ja 2024
Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ovat 1.11., 15.11., ja 13.12.
Tuomikapitulin istunnot vuonna 2024 ovat 17.1., 7.2., 6.3., 11.4., 8.5., 22.5., 12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 31.10., 27.11. ja 18.12.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2023
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 5.11.2023.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2024
Pappisvihkimys on 9.5.2024
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2024

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2024
Hiippakuntavaltuuston kokoukset pidetään 15.2.2024 ja 30.5.2024
Aloitteet 15.2.2024 kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 4.1.2023