Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuusto piti valtuustokauden 2024-2028 ensimmäisen kokouksensa 30.5.2024.

Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi Signe Jauhiaisen ja varapuheenjohtajaksi Soili Haverisen. 

Tuomiokapitulin maallikkojäseneksi valittiin Anna Saurama, ensimmäiseksi maallikkovarajäseneksi Juha Perilä ja toiseksi maallikkovarajäseneksi Wiking Vuori.

Hiippakuntavaltuuston sihteeriksi valittiin tuomiokapitulin notaari Antti Luoma

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

Lisätietoja hiippakuntavaltuustosta, sen jäsenistä ja toiminnasta