Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Porvoon, Vantaan ja Vartiokylän rovastikunnissa lääninrovastin johdolla 26.10.2023 klo 13.00.

Pappisasessorin tehtävä on osa-aikainen, ja sitä hoidetaan oman viran ohella. Pappisasessori osallistuu muun muassa tuomiokapitulin istuntoihin, piispantarkastuksiin ja ordinaatiokoulutuksiin. Hänen tehtäviin kuuluu esimerkiksi lausuntojen valmistelu kirkkoherran ja kappalaisen viran hakijoista.

Pappisasessoriksi kelpoinen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Äänioikeutettuja pappisasessorin vaalissa ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Lääninrovastit lähettävät rovastikuntansa äänioikeutetuille tarkemmat ohjeet vaalia varten kirjepostitse. Muistathan ilmoittaa mahdolliset osoitemuutoksesi tuomiokapituliin: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Rovastikunta määräytyy kirkkojärjestyksen 7:9 §:n mukaisesti. Seurakunnan palveluksessa oleva pappi kuuluu samaan rovastikuntaan kuin seurakunta. Seurakuntayhtymän palveluksessa oleva pappi kuuluu samaan rovastikuntaan kuin seurakuntayhtymä. Jollei pappi ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa, hän kuuluu samaan rovastikuntaan kuin se seurakunta, jonka jäsen hän on. Hiippakunnan pappi, joka ei asu hiippakunnan alueella, kuuluu tuomiorovastikuntaan.

Pappisasessori Hannu Pöntisen toinen asessorikausi päättyy 31.12.2023. Tuomiokapitulin toisena pappisasessorina toimii tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Anna-Maija Viljanen-Pihkala, joka on valittu ensimmäiselle asessorikaudelleen 1.2.2022-31.1.2025.

Ennakkoäänestäminen

Äänioikeutettu, joka ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa vaalikuoressa. Valkoiseen äänestyslippuun täytetään yhden pappisasessorin vaalissa vaalikelpoisen henkilön nimi. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä (esim. allekirjoitus tms).

Tämän jälkeen äänestyslippu suljetaan erilliseen vaalikuoreen, jonka päälle äänioikeutettu on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa.

Halutessaan äänioikeutettu voi käyttää postitukseen erillistä postituskuorta, joka sisältää suljetun vaalikuoren.

Äänestyslipusta ei ole tarkkoja määräyksiä tai vaalikuoresta ei ole tarkkoja määräyksiä. Tämän vuoksi ennakkoäänestämisessä voi käyttää myös itse hankittua äänestyslippua ja vaalikuorta.

Vaalikuori (ja mahdollinen postituskuori) toimitetaan hyvissä ajoin lääninrovastille. Katso osoitteet rovastikuntien vaalikokouksien sijainnista.

Rovastikuntien vaalikokouksien sijainnit:

Tuomiorovastikunta / Lääninrovasti Kari Kanala
Paavalin kirkko.
Sammatintie 5
00550 Helsinki

Huopalahden rovastikunta / Lääninrovasti Maika Vuori
Pitäjänmäen kirkko / seurakuntasali.
Turkismiehenkuja 4
00370 Helsinki

Malmin rovastikunta / Lääninrovasti Ulla Kosonen
Oulunkylän kirkko.
Teinintie 10
00640 Helsinki

Vartiokylän rovastikunta / Lääninrovasti Jukka Pakarinen
Mikaelin kirkko.
Emännänpolku 1
00940 Helsinki

Porvoon rovastikunta / Lääninrovasti Juha Ilonen
Sipoon Kirkonkylän seurakuntatalo / Iso Sali
Iso Kylätie 1
04130 SIPOO

Vantaan rovastikunta / Lääninrovasti Janne Silvast
Tikkurilan kirkko
Asematie 12 a
01300 Vantaa

Pappisasessorin vaalissa tämänhetkisen tiedon mukaan vaalikelpoiset henkilöt.

Mikäli luettelo muuttuu tai täydentyy, muutoksista ilmoitetaan lääninrovasteille.

Vaalikelpoisille on annettu mahdollisuus kirjoittaa oma esittelytekstinsä. (Päivitetty 5.10.2023)

Tiina Ahonen
Tiina Ahonen
Vuosaaren seurakunnan II kappalainen
Minnamari Helaseppä
Herttoniemen seurakunnan kirkkoherra
Paulos Huang
Helsingin seurakuntayhtymän kiinankielisen seurakuntatyön pappi
Kalle Kuusniemi
Helsingin seurakuntayhtymän kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö
Mari Mattsson
Mari Mattsson
Haagan seurakunnan kirkkoherra
Hilkka Niemistö
Töölön seurakunnan kirkkoherra
Jukka Pakarinen
Jukka Pakarinen
Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra
Elina Perttilä
Malmin seurakunnan kirkkoherra
Anni Punkka
Anni Punkka
Malmin seurakunnan XVII seurakuntapastori
Riikka Reina
Kallion seurakunnan kirkkoherra
Pontus Salmi
Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra
Sakari Toiviainen
Helsingin seurakuntayhtymän sairaalapappi
Sami Uusi-Rauva
Kallion seurakunnan I kappalainen
Hannu Varkki
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan I kappalainen
Päivi Vähäkangas
Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherra