Ordinaatiopubliikki
Tuomiokapituli päätti, että seuraavat henkilöt voidaan vihkiä papeiksi: Vesa Engström, Tinja Halunen, Saana Kivelä, Lasse Mäki, Sanna Parkkinen ja Vilma Väisänen.

Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi piispan ilmoituksen vihkiä diakonian virkaan seuraavat henkilöt: Ikali Karvinen, Nina Liikala, Susanna Mäkinen, Moona Seppä ja Anna Viikari.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Helsingin tuomiokirkossa 5.11.2023.

 

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Salla Poropudas Hakunilan seurakunnan kirkkoherran virkaan 8.1.2024 lukien.
 • Ville Halkoluoto Porvoon suomalaisen seurakunnan VI seurakuntapastorin virkaan 1.12.2023 lukien.
 • Lisa Enckell Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospastorin virkaan 1.11.2023 lukien
 • Asko Nuorkivi Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 1.12.2023–31.12.2024
 • Eveliina Jamnes Pornaisten seurakunnan I seurakuntapastorin virkaan 1.1.2024 lukien
 • Mervi Rosnell Askolan seurakunnan kirkkoherraksi ajalle 1.1.–31.8.2024.
 • Satu Kreivi-Palosaari Haagan seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 1.10.2023–31.8.2024.
 • Marjut Mulari Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospastoriksi ajalle 1.10.2023–31.8.2024.
 • Maija Saario Lauttasaaren seurakunnan määräaikaiseksi kirkkoherraksi 12.9.2023 alkaen enintään siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään.
 • Tarja Frilander Lauttasaaren seurakunnan I kappalaisen viransijaiseksi 12.9.2023 alkaen enintään siihen saakka, kunnes viran vakinainen viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa.

 

Hiippakuntasiirrot

 • Riikka-Eliina Roininen Helsingin hiippakunnan papistoon 1.11.2023 lukien.
 • Asko Nuorkivi Helsingin hiippakunnan papistoon 1.12.2023 lukien.
 • Eveliina Jamnes Helsingin hiippakunnan papistoon 1.1.2024 lukien.
 • Salla Poropudas Helsingin hiippakunnan papistoon 8.1.2024 lukien.
 • Ville Halkoluoto Helsingin hiippakunnan papistoon 1.6.2024 lukien, mikäli viranhoito vakinaistuu koeajan jälkeen.
 • Kati Pitkänen Espoon hiippakunnan papistoon 1.9.2023 lukien.

 

Sivutoimiluvat

 • Myönnettiin sivutoimilupa pastori Matti Mäkeläiselle ajalle 1.8.2023–31.7.2025
 • Myönnettiin sivutoimilupa pastori Marko Mattilalle ajalle 14.8.2023–13.8.2025
 • Myönnettiin sivutoimilupa pastori Marjut Mularille ajalle 1.10.2023–31.8.2024
 • Myönnettiin sivutoimilupa pastori Miika Koistiselle ajalle 1.11.2023–31.10.2025
 • Myönnettiin sivutoimilupa pastori Maria Metsälle ajalle 1.5.2024–30.9.2025

 

Pappisasessorin vaali
Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jukka Pakarinen on tullut valituksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi 1.1.2024–31.12.2026.

Pappisasessorin vaali toimitettiin 26.10.2023 Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa lääninrovastin johdolla. Tuomiokapitulin istunto on tarkistanut vaalin tuloksen. Äänioikeutettuja oli 906. Äänestysprosentti oli 31,8 %.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 1.11.2023 / § 20 Pappisasessorin vaali 1.1.2024-31.12.2026

Lisätietoja pappisasessorin vaalista
 

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaali
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Lisätietoja kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalista

 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ja 2024
Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ovat 15.11., ja 13.12.
Tuomikapitulin istunnot vuonna 2024 ovat 17.1., 7.2., 6.3., 11.4., 8.5., 22.5., 12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 31.10., 27.11. ja 18.12.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2023
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 5.11.2023.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2024
Pappisvihkimys on 9.5.2024
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2024

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2024
Hiippakuntavaltuuston kokoukset pidetään 15.2.2024 ja 30.5.2024
Aloitteet 15.2.2024 kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 4.1.2024