Tervehdys hiljaisella viikolla 2006

Jeesuksen hauta suljettiin suurella kivellä.

Mies kiven takana oli Joosef arimatialainen, jonkinlainen liitännäisjäsen opetuslapsijoukossa. Jeesuksen kuoleman jälkeen hän otti huolehtiakseen hautaamisesta. Varakas Joosef oli varannut itseään varten hautapaikan, kallioon hakatun, luultavasti aika arvokkaan. Emme tiedä Joosefin hurskaudesta emmekä uskosta mitään, vain sen, että luovutti oman hautansa Jeesukselle.

Hautaamisen jälkeen Joosef ”vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois”.

* *

Kahta päivää myöhemmin kolme naista, kaksi Mariaa ja yksi Salome, halusivat mennä voitelemaan Jeesuksen ruumiin, osoittaakseen kunnioitusta Mestarilleen.

Tiellä haudalle naiset muistivat kuitenkin, että hauta oli suljettu Joosefin vierittämällä ”suurella kivellä”. ”Kuka auttaisi meitä ja vierittäisi kiven hautakammion ovelta?”

* *

Elämä on täynnä ”kiviä”, jotka estävät pääsyn päämäärään. Usein lähestymme Jumalaakin tietämättä, miten hänen luokseen pääsisimme. Halu löytää elämään turva ja mielekkyys voi olla suurikin, mutta tiellä on monenlaisia ”kiviä”.

Sisimmässämme tunnemme ne ”suuret kivet”, jotka estävät pääsemästä Jumalan luo. Epäilysten kivet, laiminlyöntien kivet, itsekkyyden kivet, rakkaudettomuuden kivet ja monet muut kivet sulkevat pääsyn armon ja vapauden piiriin.

* *

Kun naiset tulivat haudalle, heitä odotti yllätys. ”Mutta tultuaan paikalle he huomasivat, että kivi oli vieritetty pois; se oli hyvin suuri kivi.”

Yksi evankeliumeista sanoo, että kiven vieritti pois enkeli, muut käyttävät passiivimuotoa eivätkä paljasta suoraan, kuka kiven siirtäjä oli. ”Kivi oli vieritetty pois.”

Passiivimuodolla on haluttu kuvata toimintaa, joka ei ole ihmisen vallassa. Kun jotain ”tapahtuu” tai kun jotain ”vieritetään”, silloin oletetaan, että Jumala on ollut asialla.

* *

Olisiko pääsiäisen ihme siinä, että Jumala ”vierittää pois” kaikki ne suuret kivet, jopa ”hyvin suuret kivet”, jotka estävät pääsemästä armon ja anteeksiantamuksen vaikutuspiiriin.

Jumala itse poistaa kaikki esteet ja avaa meille pääsiäisen todellisuuden ja ilon: Kristus on totisesti ylösnoussut!