Piispa Teemu Laajasalon tervehdys Suomen Lähetysseuran työntekijöiden lähetystyöhön siunaamisessa 20.1.2022 Paavalin kirkossa

Rakkaat lähetystyöhön siunattavat, arvoisat Kristuksen kirkon rakentajat ja lähimmäisen kurjuuden kukistajat,

Jeesus joutuu evankeliumeissa usein vaikeisiin tilanteisiin. En tarkoita tällä hänen viimeisiä päiviään, vaan oikeastaan koko julkista toimintaansa. Jeesusta haastetaan, Häntä ei uskota, Häntä vastustetaan, Hänet ajetaan välillä pois, Hänelle annetaan mahdottomalta tuntuvia tehtäviä ja Häneen kohdennetaan monenlaisia ristiriitaisia odotuksia ja toiveita.

Lähetystyöntekijä on Jeesuksen seuraaja myös tässä mielessä. Joudutte seuraamaan Kristusta mahdottomien tehtävien, toiveiden ja odotusten keskellä. Vaativan työnne haasteet voivat ajaa tilanteeseen, joka saattaa heikkoina hetkinä tuntua samalta kuin Vapahtajallamme julkisen työn eri vaiheissa moninaisten väkijoukkojen keskellä. Toisella puolella voivat olla vihaiset ihmiset erilaisine vaatimuksineen, toiveineen ja odotuksineen, ja toisella puolella kallionjyrkänteet.

Lähetystyöntekijä ei ole omalla asiallaan, vaan Kristuksen asialla. Siksi lähetystyöntekijän voimat eivät myöskään ole koskaan omassa varassa, vaan aina Kristuksen varassa.

Rakkaat ystävät, hyvät lähetystyöntekijät, kun tänään lähdette tästä, nousette penkeistä ja kävelette ulos noista Paavalin kirkon tutuista ja turvallisista ovista maailmaan, jossa on vierautta ja haastettuna olemista, te kävelette askeleenne Jeesuksen perässä. Vaikka työnne maailmalla haastaa, tekee pieneksi ja joskus jopa vie jyrkänteelle tai epäinhimillisiin umpikujiin, te kuljette Jeesuksen perässä. Jeesuksen, jolle mikään vihainen väkijoukko ei voi asettaa lopullisia esteitä. Jeesuksen, jolle mikään kallion jyrkänne ei ole mahdoton paikka.

Teidän työnne ei koskaan ole vain teidän työtänne. Se on Jumalan työtä. Teidän sanomanne ei ole vain teidän sanomaanne. Se on Jumalan sanomaa. Teidän matkanne ei ole vain teidän matkanne. Se on Jumalan matka.

Kaikilla teillänne, matkoillanne ja jokaisessa koettelemuksessanne mukananne on hyvä Jumala, joka ohjaa kulkuanne ja vie läpi pettymysten ja pimeyden, vihan ja väkijoukkojen. Hän on teidät lähettänyt. Hän on teidät varustanut. Hän on teidät lunastanut. Hän teitä ohjaa; ohjaa kotona, ohjaa vieraalla maalla ja ohjaa kerran taivaan kotiin iankaikkiseen elämään.

Jumala siunatkoon teidän työtänne. Jumala siunatkoon teidän perheitänne. Jumala siunatkoon teitä.

Hyvää matkaa!