Piispan kirjoitus Kotimaa-lehdessä 31.7.2008

Käsitellessään viime vuonna kysymystä parisuhteen siunaamisesta Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli piti tärkeänä, että pappi virantoimituksessaan sitoutuu kirkossa tehtyihin yhteisiin päätöksiin. Kirkolliskokous on marraskuussa 2003 jättänyt raukeamaan aloitteen parisuhteen siunaamiskaavojen valmistelusta. Asian oikeudellisten ja teologisten perusteluiden selvittäminen annettiin piispainkokouksen tehtäväksi.

Helsingin kapitulin mielestä papin tulee kantaa vastuuta siitä, että seurakuntalaiset saavat kirkollisista toimituksista niiden tarkoitusta vastaavan kuvan. Kun pappi siis kohtaa seurakuntalaisiaan ja rukoilee heidän puolestaan, hänen ei pidä antaa vaikutelmaa sellaisesta kirkollisesta toimituksesta, jota kirkossa ei ole.

Kirkon jäseninä ja pappeina meillä on parisuhteen siunaamisesta erilaisia ja vastakkaisia mielipiteitä. Jokaisella on oikeus puhua sen puolesta, mitä pitää oikeana. Yhteisöllinen työkulttuuri edellyttää kuitenkin, että jokainen pitää toiminnassaan kiinni siitä, mitä yhdessä on sovittu – vaikka sisimmässä ehkä haluaisikin menetellä toisin. Pappislupauksessaan pappi on sitoutunut noudattamaan kirkon järjestystä.

Eero Huovinen

Helsingin piispa