Piispan lehdistötiedote.

Eero Huovinen (Helsingin piispa)

TIEDOTUSVÄLINEILLE
Vapaa julkaistavaksi 14.10.2001 klo 16.00

Käydäänkö Afganistanissa oikeutettua sotaa?
Runsaan viikon jatkuneet pommitukset Afganistaniin antavat aiheen miettiä oikeutetun sodan klassisia periaatteita. Osa niistä näyttää toteutuvan, mutta pommitusten laajuus ja jatkuminen pakottavat Helsingin piispan Eero Huovisen mielestä kysymään, onko osa periaatteista sivuutettu.

Piispa Huovinen saarnasi Karjaan kirkossa lähimmäisen rakkauden sunnuntaina. Huovinen mainitsi kuusi perinteistä oikeutetun sodan edellytystä.

1. Vain laillisella esivallalla on oikeus ryhtyä sotilaalliseen voimankäyttöön. 2. Vain puolustussota voi olla oikeutettu. 3. Sotilastoimiin voidaan turvautua vasta, kun kaikki muut keinot ovat osoittautuneet tuloksettomiksi. 4. On oltava todennäköistä, että voimankäytöllä saavutetaan asetettu päämäärä, rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen. 5. Sotatoimet eivät saa kohdistua siviileihin. 6. Voimakeinojen on oltava mahdollisimman rajoitettuja.

Vakavimpana kysymyksenä piispa Huovinen piti siviilien kohtaloa. Uutiset ovat kertoneet, että nälkäkuolema uhkaa jopa kuutta miljoonaa afgaania.

”Olemme tyrmistyneinä ja oikeutetusti tuominneet New Yorkin terrori-iskun, joka vaati 6 000 uhria. Eikö meidän ole sitä enemmän herättävä, kun kuulemme kuutta miljoonaa afgaania uhkaavasta kriisistä”, kysyi piispa Huovinen saarnassaan.

Lähimmäisen rakkauden vaatimus ei ole vain ihmisten lähipiiriä koskeva periaate, vaan se ulottuu piispan mukaan kaikkeen yhteiselämään, myös koko ihmiskunnan elämään. Rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen kuuluvat yhteen, sanoi Huovinen.

Ihmisellä on kiusaus käyttää Jumalaa tai jumalia omien itsekkäiden etujen ja väärien päämäärien ajamiseen. Jos terroriteot oikeutetaan Allahin nimeen vetoamalla, uskontoa käytetään väärin. Kristittyjenkään historia ei ole puhdas, sanoi Huovinen.