14.5.2004 klo 14.30

Pyydämme kaikkivaltiaan ja armollisen Jumalan siunausta Iirikselle, näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskukselle, kaikille ihmisille, jotka tulevat tähän taloon ja työskentelevät täällä. Tätä pyydämme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.” (Ps. 91:1-2)

Iiris on, psalmin sanoilla, kuin turvapaikka ja linna monelle näkövammaiselle. Tähän taloon Näkövammaisten Keskusliitto on koonnut ne monenlaiset palvelut ja toiminnot, joilla erilaisia näkövammaisia halutaan tukea ja auttaa. Tässä talossa ammattilaiset antavat parhaat taitonsa ihmisten avuksi. Tässä talossa myös näkövammaiset itse voivat tukea toisiaan.

Yksin ihminen on orpo. Hajallaan olevat ihmiset ovat usein eksyksissä. Kaipaamme paitsi toisiamme myös sellaisia paikkoja ja taloja, jotka voivat olla meille turvapaikkoja ja linnoja.

Oma koti on ihmisen turvapaikoista ehkä tärkein. Mutta usein ei pelkkä oma koti riitä. Tarvitaan muita linnoja ja turvapaikkoja, joissa meidät otetaan vastaan ja jossa meistä huolehditaan. Tällainen turvapaikka Iiris voi olla ja on.

Kaikkien inhimillisten turvapaikkojen takana ihmisellä voi olla ja tulee olla myös perimmäinen ja viimeinen, kaikkein lujin linna, nimittäin Jumala itse. Psalmin rukoilija tunnustaa, ettei hän selviä eikä jaksa ilman tätä perimmäistä turvaa. Jumala on Kaikkivaltias ja Korkein, jonka turviin ihminen voi itsensä ja läheisensä jättää, myös elämän vaikeimmilla hetkillä ja kerran sen päättyessä. Emmekö mekin siis rukoilisi psalmin sanoilla:

Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ”Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan.”

Korkeimmalta ja kaikkivaltiaalta Jumalalta me voimme myös pyytää siunausta omille inhimillisille turvapaikoillemme ja linnoillemme, tänään tälle uudelle talolle.

Jumalan lupauksiin turvaten siunaan Iiriksen, näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskuksen, kaikki ihmiset, jotka tulevat tähän taloon ja työskentelevät täällä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Isä meidän -rukous
Herran siunaus