Romaniväestön ja kirkon suhteista pääkaupunkiseudulla on viime aikoina keskusteltu julkisuudessa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota romanien mahdollisuuksiin varata kirkkoja ja seurakunnallisia tiloja kirkollisiin toimituksiin ja muihin tilaisuuksiin. Yhtäältä on otettava huomioon romaniväestön omat perinteet, toisaalta seurakunnallisen tilojen luonne ja käyttötarkoitus.

Olen kutsunut koolle hiippakunnallisen työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, millaisilla yhteistyötavoilla edistetään romaniväestön mahdollisuuksia varata kirkkoja ja muita seurakuntien tiloja kirkollisiin toimituksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Työryhmän tulee ottaa huomioon se työ, jota kokonaiskirkollisella tasolla Romanit ja kirkko -työryhmässä on tehty (erityisesti julkaisu Romanit ja kirkko. Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kirkkohallitus 1999).

Työryhmän puheenjohtajaksi olen kutsunut Helsingin seurakuntayhtymän johtajan, rovasti Pekka Hietasen ja jäseniksi toimittaja Rainer Frimanin, pääsihteeri Sarita Frimanin, kirkkoherra Heikki Järvisen, kirkkoherra Jaakko Rantasalon ja romanikielen opettaja Tuula Åkerlundin.

Toivon, että työryhmä voisi esittää ehdotuksensa minulle 31.8.2004 mennessä.

Eero Huovinen