En julhälsning från biskopen i Helsingfors 2006

 …på jorden fred åt dem han har utvalt.

Jag minns från flera år tillbaks en av skämttecknare Kari Suomalainens julbilder med texten:  ”Vi firar fridfull jul – med full gas på.”

Det är inte att undra på, att en av de mest använda julhälsningar är:  ”Fridfull jul!”  Vi önskar att julen vore någonting annat än det vanliga håll i gång.

Sanning är att människorna jäktar och att på jorden finns i huvudsak bara fridlöshet.

Livet är fullt av stök och bråk, split och oro, träta och gräl, förtryck och krig.  Desto större är vår längtan efter fridfull jul, såväl hemma som i världen.

* * *        

I Lukas julevangelium sjunger änglarna:  ”på jorden fred åt dem han har utvalt”.

Skall vi läsa änglarnas sång som en önskan eller som ett meddelande?  Är det frågan om änglarnas förhoppning, att de grälsjuka människorna började bygga fred?  Eller vill de meddela en sanning, att ”han”, alltså Gud, har skänkt på jorden den fred, som annars inte finns?

* * *

Änglarnas sång innehåller båda elementen.  Den är för det första ett meddelande om att Jesu födelse har redan hämtat fred på jorden.  Kristus är Fredsfurste och han får också i dag till stånd fred bland människorna.

När ängalrna säger:  ”på jorden fred”, uttalar de ett redan fullbordat faktum.  Freden finns redan.  På samma sätt som Guds ära är sann i himmelen, på samma sätt är också hans fred sann på jorden.  När Frälsaren föddes, kom Guds fred på jorden.

Guds fred är Guds gåva till människorna.  Freden är en gåva av Julens Barn till människorna och ”på jorden”, alltså för hela mänskligheten.  Också vi kan få en god julgåva, Guds fred i våra hjärtan.

* * *

För det andra är änglarnas sång en önskan om att freden skulle härska bland människorna.  Änglarna vet, att vi måste arbeta för freden.  Det arbetet är på hälft.  Sången är en uppmaning, t.o.m. en befallning, först för herdarna i Betlehem och sedan till oss alla.  Allt som vi gör på jorden, måste befrämja freden.

Guds fred är förutom en gåva också en uppgift.

Under jultiden är det skäl att tänka på, vad Guds fred kräver av oss – hemma, på arbetsplatsen och i politik.  Guds fred leder oss till fredfull lugn och ro.  På samma sätt som en gåva gör sinnet glatt, sprider Guds fred en fred  bland människorna.

Fredfull jul!

Eero Huovinen