Paikka: Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4

Mukana: Hanna Vanonen, Tuomas Juntunen, Seppo Sipilä

Raamatun kirjat ovat syntyneet muinaisessa kulttuuriympäristössä, joka on tyystin toinen kuin 2020-luvun suomalainen kulttuuri. Vanhan testamentin kulttuurinen konteksti on meistä vielä kauempana kuin Uuden testamentin. Kuinka tämän kuilun yli rakennetaan silta? Kuinka pelastaa Raamatun tekstit uusille sukupolville? Tässä kanavassa saat syventyä raamatunkääntämisen maailmaan, pohtia tekstien merkityksiä, kielellisiä valintoja ja käydä rakentavaa keskustelua kollegojen ja raamatunkäännöstyön asiantuntijoiden kanssa. Taustalla ovat UT2020-käännös ja vastakäynnistynyt VT2028-hanke.

Suomen Pipliaseuran julkaisema mobiiliympäristöön tarkoitettu Uuden testamentin käännös UT2020 julkaistiin Raamattu.fi-palvelussa ja Piplia-sovelluksessa syksyllä 2020. Noin puoli miljoona käyttäjää on ensimmäisen vuoden aikana löytänyt käännöksen. Työ jatkuu Vanhan testamentin osalta, ja valmista on tarkoitus tulla vuonna 2028.

Kyseessä on ensimmäinen suomalainen ja kansainvälinen raamatunkäännös, joka on tehty alkukielestä suoraan mobiilialustoille. Sitä käännettäessä on hyödynnetty käyttäjäkeskeistä käännösmenetelmää ja erityisesti siihen sisältyvää mallilukijatyökalua.

Kanavassa perehdytään modernin raamatunkäännöstyön menetelmiin ja käytäntöön. Kääntämiseen liittyviä haasteita ja käännösvalintoja pohditaan käytännönläheisesti pelastusteemaan liittyvien tekstiesimerkkien kautta.

Tässä kanavassa saat tilaa syventyä raamatunteksteihin ilman saarnan laatimisen aikataulua tai muuten tiukkoja työpaineita. Kanavan työskentelyä johdattavat Vanhan testamentin käännöshankkeen (VT2028) asiantuntijat.

Eksegetiikan asiantuntija TT Hanna Vanonen on toiminut seurakuntapappina, yliopistotutkijana ja kouluttajana mm. pastoraalikursseilla. Hänen erikoisalojaan tutkijana ovat VT:n eksegetiikka, Qumran-tutkimus sekä sodan ja väkivallan teemat Raamatun ja Qumranin teksteissä. Hän on kirjoittanut synodaalikirjaan pelastuksesta VT:ssa ja erityisesti exodustraditiossa.

Kieliasiantuntija FT Tuomas Juntunen on taustaltaan kirjallisuudentutkija ja kirjallisuuskriitikko. Hän on itsekin julkaissut romaanin Tuntematon lapsi (2016). Hän toimi kieliasiantuntijana jo UT2020-käännöstyössä.

TT Seppo Sipilä, raamatunkäännöstyön johtava asiantuntija. Raamatunkäännöstyön asiantuntija Seppo Sipilä on toiminut Suomen Pipliaseuran ja Yhtyneiden Raamattuseurojen asiantuntijana yli 20 vuotta. Hän on työssään tukenut käännöshankkeita Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, itäisessä Afrikassa sekä satunnaisesti myös muualla. Tämän lisäksi hän on osallistunut kääntäjien käyttämien työvälineiden kehittämiseen sekä opettanut ja tutkinut Raamatun kääntämistä.