Kirkon ympäristödiplomin luovutus 8.2.2006 klo 14

Kirkkohallitus on kokouksessaan 20.12.2005 päättänyt myöntää Kirkon ympäristödiplomin Helsingin seurakuntayhtymälle.

Kristillinen käsitys luomisesta on perinteisesti korostanut ihmisen erityisasemaa luomakunnassa. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ihminen kuulee Jumalan puhetta ja Jumalan luovan sanan vaikutuksesta hän voi uskoa Jumalaan ja rakastaa lähimmäistään.

Raamatun luomiskertomuksessa puhuttelee kuitenkin se, että ihminen luotiin vasta sen jälkeen, kun hänen ympäristönsä oli luotu. Maa, taivas, valo, päivä, yö, aurinko, tähdet, vedet, kasvit ja eläimet saivat syntynsä ennen ihmistä.

Vaikka Raamatun luomiskertomuksesta ei pidäkään tehdä liian yksityiskohtaisia johtopäätöksiä, on luomisen järjestyksessä jotakin puhuttelevaa. Sitä paitsi muu inhimillinen tietämys puhuu sekin sen puolesta, että luonto on olemassa ennen ihmistä. Eikä ihmisen arvo tai erityislaatu lainkaan vähene siitä, että me tiedämme olevamme osa itseämme suurempaa todellisuutta.

Kuluneen vuoden aikana ympäristöuhat ovat olleet julkisuudessa tavallista enemmän. Enää ei  puhetta ilmaston lämpenemisestä leimata perusteettomaksi uhkakuvien maalailuksi. Julkisoikeudellisena yhteisönä ja uskon yhteisönä  kirkko ei voi välttää omaa vastuutaan. Kirkon Ympäristödiplomi on yksi väline, jolla seurakunnat voivat kantaa oman vastuunsa ympäristöstä. Se  antaa myös yksilöille kanavan ”jalostamaan” uhkakuvien herättämän ahdistuksen käytännön ympäristöteoiksi. Parempi tehdä jotain pientäkin kuin vain pelätä ja voivotella.

Vuonna 2001 perustettu kirkon ympäristödiplomi tarjoaa seurakunnille ja meille kaikille hyvän sysäkkeen kantaa vastuuta luomakunnasta. Työ ympäristön hyväksi on työtä ihmisen hyväksi. Tässä työssä tarvitaan kykyä nähdä tarkasti lähelle, taitoa ymmärtää, että arjen pienilläkin teoilla ja käytännöillä on väliä. Ympäristötyössä tarvitaan kykyä nähdä tarkasti kauas, taitoa ymmärtää, että ihmiskunnan ja luomakunnan tulevaisuus ovat riippuvaisia toisistaan. Tällaista tarkkanäköisyyttä yhdistää rakkaus elämää kohtaan. Arjen työ on osa yhteistä jumalanpalvelustamme.

Ihmiselle on tärkeää, että edessä on konkreettisia tavoitteita, sellaisia, jotka ovat riittävän etäällä, mutta samalla riittävän lähellä. Helsingin seurakuntayhtymä ja sen pilottiseurakunnat, Hakavuori, Huopalahti, Malmi, Pakila, Tuomiokirkko ja Vuosaari, ovat asettaneet tavoitteen korkealle, mutta ovat sen myös saavuttaneet.

Kirkon ympäristödiplomin arviointiperusteista käy ilmi, että helsinkiläisten saavutus perustuu monialaiseen ja pitkäjänteiseen työhön. Ympäristöä koskevia kirjoituksia on julkaistu Kirkko ja kaupunki -lehdessä ja muissa tiedotusvälineissä. Omaa väkeä on koulutettu, ja hautausmaiden henkilöstö on kouluttanut kukkakauppiaita sitomaan ekologisia kukkalaitteitta. Kestävän kehityksen näkökulma on haluttu ottaa yhdeksi hankintakriteeriksi.  Tavoitteena on, että kaikki 30 seurakuntaa olisivat mukana ympäristötyössä vuoden 2007 loppuun mennessä.

Helsingin yhtymä suunnannut keskimääräistä enemmän verotuloja jo vuodesta 2000 lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan (3%), mistä se saa täydet 10 pistettä. Vuosien 2007-2008 TTS:n valmisteluohje kehottaa ottamaan huomioon ympäristöpolitiikan periaatteet. Sijoituksia on ohjattu eettisiin sijoitusrahastoihin. Viikin ja Laajasalon puukirkot ovat maailmanlaajuista huomiotakin saaneita ekologisia rakennushankkeita. Yhtymän jätehuoltoselvitys tehty jo vuonna 2000 ja päivitetty viime vuonna.

Viidellä hautausmaalla biojätteen erilliskeräystä ja kompostointia on lisätty ja kehitetty. Entisenä Helsingin kaupungin ruohonleikkaajana voin tyydytyksellä panna merkille, että työkoneita on uudistettu ympäristöystävälliseen suuntaan, kaksitahtisista on siirrytty nelitahtisiin ja nykyään käytetään  ns. ”vihreää bensaa”. Malmin hautausmaan lintulajit on kartoitettu (löytyi 61 lajia) ja hautausmaiden kulttuuriarvoista pidetään hyvää huolta myös muutostöiden yhteydessä. Korpirauhan leirikeskusta kehitetty erityisenä luontokeskuksena.

Nykyisessä hiippakunnassa Helsingin yhtymä on ympäristötyön edelläkävijä. Muihin diplomia tavoitelleisiin seurakuntiin verrattuna Helsinki on ollut hakijana suuri, mikä on asettanut erityisiä haasteita yhteiselle toimimiselle. Moni periaatteessa ympäristön arvon myöntävä ihminen on hankkeen kautta saanut konkreettisia tavoitteita.

Helsingin yhtymän ihmiset ja pilottiseurakunnat ovat tehneet ison ja hienon työn! Esitän omasta ja koko hiippakunnan puolesta parhaimmat onnittelut kaikille työssä mukana olleille ja myös niille, jotka vasta nyt tai myöhemmin heräävät asiaan.