Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet pastorit Lauri Holma ja Heli Pruuki.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Kirkkoherra Hannu Pöntiselle Vantaan rovastikunnan lääninrovastiksi 1.2.2021–31.1.2025.
 • Tarja Frilanderille Munkkiniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi ajalla 1.2.-17.3.2021.
 • Maiju Halmelalle Porvoon suomalaisen seurakunnan vs. II seurakuntapastoriksi ajalle 9.1.2021-31.5.2022.
 • Sari Hartikalle Tikkurilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2021–30.9.2021.
 • Kaisa Hirvoselle Kallion seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 1.3.2021–30.4.2022.
 • Matti Hyrylle Hämeenkylän seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.2.2021 alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään.
 • Santeri Kalevalle Töölön seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 21.1.2021–31.12.2021.
 • Oili Kariselle Vantaankosken seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2021–8.2.2021 sekä 19.4.-31.8.2021 ja Vantaankosken seurakunnan vt. III kappalaiseksi ajalle 9.2.-18.4.2021.
 • Rosa Kostamolle Malmin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2021-31.12.2021.
 • Kalle Kuusniemelle Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikön virkaan 11.1.2021 alkaen.
 • Pyry Paanaselle Kallion seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 7.1.2021-31.12.2021.
 • Tuula Paasivirralle Vantaankosken seurakunnan ma. ja oa. (50 %) seurakuntapastoriksi 1.1.2021–31.1.2021 sekä ma. (100 %) seurakuntapastoriksi ajalle 1.2.2021-30.4.2021.
 • Iiro Salmiselle Vantaankosken seurakunnan vt. III kappalaiseksi ajalle 9.1.2021–31.5.2022.

Kelpoisuuspäätös ja lausunto Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Otto Alanen, Laura Leverin, Stiven Naatus, Anna-Kaisa Tenhunen, Päivi Vähäkangas ja Kaisa Yletyinen.

Katso liitteenä oleva tiedote asiasta.

Kannelmäen seurakunnan kirkkoherran välillisen vaalin valmistelijan määrääminen

Tuomiokapituli määräsi Kannelmäen seurakunnan kirkkoherranvaalin valmistelijaksi lääninrovasti Ulla Kososen.

Sivutoimilupa

 • Pastori Laura Huoviselle on myönnetty sivutoimilupa.
 • Pastori Jaakko Karalle on myönnetty sivutoimilupa.
 • Kirkkoherra Juha Rintamäelle on myönnetty sivutoimilupa.

 Hiippakuntasiirto

Pastori Maiju Halmela on siirtynyt Helsingin hiippakuntaan 21.1.2021 alkaen.

Pappisvirasta pidättäminen

Kai Sadinmaa on julkisissa puheissaan, kirjoituksissaan ja saarnassaan kieltänyt kirkkomme opetuksen pappisvirasta, erillisen pappisvihkimyksen tarpeellisuuden, papiston tehtävän sakramenttien jakajana sekä kehottanut maallikkoehtoolliseen ja irrottautumaan piispojen kaitsennasta.

Erityisen pappeuden ja sen edellyttämän pappisvihkimyksen kieltäminen sekä ehtoollisen viettoa koskevien periaatteiden rikkomiseen kehottaminen, on johdonmukaisesti johtanut kirkollisen yhteyden katkeamiseen. Tästä esimerkkinä on esikoislestadiolainen herätysliike, jonka piirissä 2010-luvun puolivälissä kehotettiin viettämään maallikkoehtoollisia ilman kirkon virkaan vihittyä pappia.

Vastaavasti piispojen kaitsennasta irtisanoutuminen ja siihen kehottaminen merkitsee myös pappisviran olemuksesta ja velvollisuuksista irtisanoutumista. Näin toimineiden Luther-säätiöön kuuluneiden pappien toimia on käsitelty muun muassa Turun, Tampereen ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituleissa. Kaikissa hiippakunnissa papit tuomittiin menettämään pappisvirkansa.

Tuomiokapituli päätti pidättää pastori Kai Sadinmaan pappisvirasta kuuden kuukauden ajaksi kirkkolain 5 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla. Jos Sadinmaa ei ole pappisvirasta pidättämisen kuluessa pyytänyt eroa pappisvirasta tai osoittanut tahtovansa pysyä kirkon tunnustuksessa, tuomiokapituli määrää hänet menettämään pappisvirkansa. Päätettiin kirkkolain 6 luvun 65 §:n 3 momentin nojalla panna päätös täytäntöön heti.

Pöytäkirjanote liitteenä.

 Lupa pitää rippikoulua

Tuomiokapituli päätti myöntää Helsingin NMKY:lle luvan järjestää yhteensä 6 rippikoulua 1.1.2021-30.9.2023 välisenä aikana.

Tuomiokapitulin pappisvarajäsenen täydentäminen 31.12.2023 päättyvälle kaudelle

Tuomiokapituli määräsi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisjäsenten varajäseneksi lääninrovasti Juha Rintamäen kutsumajärjestyksessä 5. sijalle 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.

Tuomiokapitulin syksyn 2021 ordinaatiopubliikin ja pappisvihkimyspäivän muutos

Ordinaatiopubliikki pidetään torstaina 4.11.2021 ja pappisvihkimys sunnuntaina 7.11.2021.

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 10.2.2021. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 18.2.2021. Pappisvihkimys on 13.5.2021.