Ylempi pastoraalitutkinto

Ylemmän pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori Hannu Varkki.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Mari Auviselle Pakilan seurakunnan vt. kirkkoherraksi 20.1.2022 alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään
 • Asko Nuorkivelle Pakilan seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta ajalle 1.1.2022-31.8.2022
 • Maija Saariolle Kallion seurakunnan vs. 4. seurakuntapastoriksi ajalle 1.2.2022–31.5.2023
 • Vappu Olsbolle Rekolan seurakunnan määräaikaiseksi 3. seurakuntapastoriksi ajalle 3.1.2022- 31.3.2022
 • Jessica Högnabba-Akinille Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön sairaalasielunhoidon sairaalapapin virkaan 1.1.2022 alkaen
 • Elina Pöystille Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön sairaalasielunhoidon osa-aikaiseksi (80 %) vs. sairaalapastoriksi ajalle 1.12.2021-31.12.2021 ja 1.1.2022-31.12.2022
 • Stefan Forsénille Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön vt. johtajaksi ajalle 1.1.2022– 28.2.2022
 • Janne Siroselle Helsingin seurakuntayhtymän määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi (70 %) englanninkielisen työn pastoriksi ajalle 1.1.2022–28.2.2022
 • Sami Suhoselle Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtavan kasvatustyön papin viransijaiseksi ajalle 1.1.-28.2.2022

Päätös lykätä kappalaisen viran haettavaksi julistamista

Tuomiokapituli on päättänyt lykätä Kannelmäen seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamista 31.12.2022 saakka.

Hiippakuntasiirto

Pastori Satu Suonperä on siirtynyt Mikkelin hiippakunnan papistoon 1.1.2022 alkaen.

Sivutoimiluvat

 • Pastori Miia Iiskolalle on myönnetty sivutoimilupa
 • Pastori Minna Tuomiselle on myönnetty sivutoimilupa
 • Pastori Harri Kekäläiselle on myönnetty sivutoimilupa

Henkilöstömuutokset tuomiokapitulissa

TM, tradenomi Hanna Paananen on valittu vs. hiippakuntasihteeriksi ajalle 1.2.2022–30.6.2022.

Kantelut

Tuomiokapituli on käsitellyt kymmenen kantelua. Kantelut eivät antaneet aihetta toimenpiteisiin.

Yksi kanteluista on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 § 1 mom. 32 kohdan nojalla.

 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2022

Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 9.2., 9.3., 13.4., 18.5., 15.6., 17.8., 21.9., 5.10., 2.11., 16.11. ja 14.12.

Hiippakuntavaltuuston kokoukset 2022

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 17.2.2022 ja 2.6.2022. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset 2022

Pappisvihkimys on 26.5.2022. Vokaatio ja pappisvihkimysanomus tulee lähettää viimeistään 14.3.2021.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 6.11.2022.

 

Helsingin hiippakunnan synodaalikokous järjestetään 27.9.2022