Biskopens i Helsingfors julhälsning 2005

Lindebarnet Kristus

Maria lindade honom och lade honom i en krubba.

Lindorna är en av de mest originella detaljerna i julevangeliet. När man först hör om dem verkar detta till och med onödigt. Det är gripande att den nyfödda hade lindor och den döda Jesus svepning av linnetyg.

***

En enkel förklaring är oftast den mest träffande. Lindorna vill säga att den nyfödda var ett vanligt barn så som alla andra. Fullödig mänsklighet från början till slutet.

Lindorna är ett tecken på omsorg och kärlek. Maria ville sörja för att barnet var rent och mådde väl. Gamla bibelexegeter är fascinerade av lindorna: varifrån fick den fattiga Maria materialet till lindorna? Man har hittat på historier om moderns duk och faderns byxor.

***

För en kristen är det en första rangen sak att hålla fast vid att Kristus är sann människa, av samma väsen som vi. Även om avelsen var unik, var födelsen vanligare än vanligt är. Lindorna är tecken på att man är människa.

Kristi sanna mänsklighet har under århundraden försvarats gentemot många villoläror. En av dem påstod att Jesus endast såg ut som en människa. Uppfattningen verkar vara from, man ville försvara Kristi gudom. Det var inte passande att Gud som var övernaturlig steg ner i en människokropp. Guds Son iklädde sig endast till synes människoskepnad för att agera som om han var en skådespelare på en scen.

Kristi sanna mänsklighet är dock förutom ett historiskt faktum även en för tron tröstande nyhet. Gud har inte stannat halvvägs då han kommer emot oss utan han har blivit en av oss. Därför kan han också förstå oss och vara närvarande i vårt liv. Luther säger: ”Ju fastare vi förenar Kristus med vår egen natur och kropp, dess trösterikare är det för oss.”

***

Lindorna berättar om vanligheten i Jesu födelse. Luther vågar se djup symbolik i lindorna: ”Lindorna är den heliga Skrift i vilka den kristna sanningen ligger insvept… Med full rätt kallar ängeln lindorna ett tecken, som bär vittnesbörd om Kristus.”

Vi kan inte finna en ”naken” Kristus, alltså en helig och outrannsaklig härskare. Guds Son kan mötas endast ”inlindad”, som den som har blivit människa. Ett outrannsakligt himmelskt majestät är för mycket för oss, men julens lindade barn kan vi finna.

Just tack vare lindorna kommer julens glädjebudskap oss så nära.

Mänsklig, men gudomlig jul önskar

Eero Huovinen

Biskopens i Helsingfors julhälsning 2005