Uuden Lastensairaalan alkupamaus 26.8.2014 klo 12

Hyvät Uuden Lastensairaalan rakastajat, siis kaikki te, jotka tahdotte lapsille parasta. Hyvät talkoolaiset, lahjoittajat, puolestapuhujat, vapaaehtoiset, viestinviejät, suunnittelijat, rakentajat, kaikki, joille tämä hanke on ollut ja on sydämen asia.

Lasten asia on elämän ykkösasia, ykkösasia niin meidän suomalaisten kuin koko maailman kannalta. Lapsuus ei ole vain ajallisesti ensimmäinen elämänvaihe, vaan se on myös ihmisen koko myöhemmän kehityksen kannalta ratkaisevaa aikaa. Se, mitä lapselle tapahtuu, määrää kaikkia myöhempiä vuosia.

Aikuisuutta ja vanhuutta ei ole ilman lapsuutta, mutta lapsuus voi olla, vaikkei aikuisuutta tulisikaan. Lapsuus ei ole vain täysi-ikäiseksi kasvamisen esiaste, vaan lapsuudessa on jo läsnä kokonainen ja täysi elämä. Lasta ei pidä mitata vain sen valossa, mitä hänestä myöhemmin tulee. Ihmisen elämä on arvokas jo lapsena. Ymmärrämme sen, kun katsomme vastasyntynyttä lasta. Eikö tämä ole yksi suurimpia iloja, joita ihmisen osaksi voi tulla. Saada ihastella elämän ihmettä.

Jos meiltä aikuisilta kysyy, mitä me elämässä eniten arvostamme, kärkeen nousee varmasti terveys. Paljon ihminen voi kestää ja jaksaa, jos hän pysyy terveenä. Ja kääntäen: terveyden menettäminen ja sairastuminen vie pohjaa kaikilta muilta elämäntoiminnoilta, työltä, osallistumiselta, ilolta. Mitä pitemmälle elämä etenee, sitä enemmän opimme arvostamaan terveyttä.

Lapset ja terveys. Nämä kaksi ykkösasiaa ja kärkiarvoa kuuluvat nyt ja juuri tänään vahvalla tavalla yhteen. Jotta lapset voisivat olla terveitä ja pysyä terveinä – tässä on Uuden Lastensairaalan tärkein tavoite ja päämäärä. Sairaala on toki olemassa sen vuoksi, että jokainen meistä on lapsesta alkaen altis sairastumaan. Mutta viime kädessä Uusi Lastensairaala on olemassa sen vuoksi, että kaikkein vaikeimmatkin sairaudet voitaisiin kohdata ja voittaa.

Jos on vastasyntyneen katseleminen elämän suurimpia onnenhetkiä, niin kaikkein raskaimpia kokemuksia on sairastavan lapsen seuraaminen. Miten paljon me aikuiset antaisimmekaan, jos voisimme itse sairastaa lapsen sijasta, ottaa hänen kipunsa ja tuskansa pois ja kantaa niitä lapsen asemesta.

Juuri tätä työtä lapsen hyväksi me olemme nyt tekemässä ja juuri tätä työtä lapsen puolesta te kaikki olette jo tehneet. Aikuisten toimintaa lapsen ja hänen terveytensä hyväksi.

Suurempaa rakkautta elämässä ei voi olla kuin sellainen rakkaus, joka uhrautuu toisen hyväksi. Lukuisat Uuden Lastensairaalan ystävät ovat tämän ymmärtäneet ja saaneet myös julkisen vallan ymmärtämään tämän. Tänään me kaikki toivomme sitä, että vuodesta 2017 alkaen Uuden Lastensairaalan ovesta lähtisi ulos mahdollisimman monta iloista ja tervettä lasta ja vanhempaa.

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala siunatkoon jokaista lasta, joka tulee Uuteen Lastensairaalaan hoidettavaksi. Ja siunatkoon rakastava Jumala myös teitä kaikkia, jotka sydämellänne ja toiminnallanne olette tehneet työtä tämän Sairaalan hyväksi.