Helsingin piispan joulutervehdys 2009

Monet suomalaiset lukevat jouluna vuosikirjaa, jonka nimessä on kolme kysymystä: mitä, missä, milloin. Tarkoitus on kertoa vuoden tärkeistä asioista.

Paljastuuko elämän ydin, jos kysytään: mitä, missä, milloin? Millaisilla kysymyksillä päästään joulun keskukseen?

* * *

Ranskalainen elokuvaohjaaja Jean Renoir vastasi kerran kysymykseen, kumpi teatterissa on tärkeämpää, mitä vai miten. ”Tärkeintä on kuka”, sanoi Renoir.

Joulussa olennaisinta on se, kuka syntyi. Enkeli taivaan -virren kolmas säkeistö käyttää runollista muotoa ”ken”. ”Jo riennä, katso, sieluni, ken seimessä nyt makaapi: hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses.”

Toki jouluevankeliumissa kerrotaan mitä-asioita: kirkkaus, ilo, rauha. Sekin sanotaan, missä oltiin: keisarikunnassa, Betlehemissä, majapaikassa. Myös sen tiedämme, milloin kaikki tapahtui: Augustuksen ja Quiriniuksen aikana.

Kaikilla näillä asioilla on kuitenkin mieltä vain, jos muistamme, kenet jouluna kohtaamme. Ratkaiseva kysymys on: ”Ken seimessä nyt makaapi?”

* * *

Kuka ja ken ovat arkielämän peruskysymyksiä. Asioita tärkeämpää on, keitä me tapaamme. Elämän syvin taso ei ole asioissa, ei paikoissa eikä ajassa, vaan siinä, ketkä ihmiset ovat meitä lähellä. Asiat otsikoidaan pienin kirjaimin, erisnimet isolla.

Katsomuksia ja oppeja voi mietiskellä, mutta persoonan kanssa voi puhua, katsoa silmiin ja sulkea syliin. Aatteet ja arvot ovat kiinnostavia, mutta ne eivät kykene rakastamaan eivätkä antamaan anteeksi.

* * *

Kristillisen uskon ydin on persoonallisen Jumalan kohtaamisessa. Ratkaisevaa eivät ole mitä, missä ja milloin -kysymykset, vaan tärkeintä on, kuka meidän luoksemme tulee. Jumalan nimet ilmaisevat, että olemme tekemisissä sellaisen Jumalan kanssa, jolla on kasvot, joka tahtoo ja voi ottaa omakseen.

Joulu on seimen lapsen katselemista. Näemme hänet joulukorteissa, taidekuvissa ja seimirakennelmissa, sielumme silmin myös jouluevankeliumissa. Minkä korva kuulee, sen usko näkee.

Katsele siis ja näe. ”Hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan Poika, Jeesukses”. Hän antaa ilon ja rauhan.

Hyvää joulua!