Hiippakuntavaltuusto- ja kirkolliskokousvaalit pidetään 13.2.2024.

Ehdokasasettelu on päättynyt 15.11.2023 klo 16. Määräaikaan mennessä vaaleihin on jätetty 10 kpl ehdokaslistoja. Valitsijayhdistysten tarkastamattomien perustamisasiakirjojen mukaan vaaleissa ovat ehdolla seuraavat ehdokkaat. Hiippakunnan vaalilautakunta tarkastaa valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat kokouksessaan 29.11.2023.

Lisätietoja vaaleista

 

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali

Elävä kirkko (asiamies Juha Raitio)    
Drugg Jukka
Dufva Veli-Pekka
Hyrkäs Juha
Junnila Emilia
Kalliokoski Seppo
Kanerva Ilkka
Karhunen Anneli
Karhuvaara Arja
Kemppainen Suvi
Korhola Eija-Riitta
Lainela Ami
Lehmusvirta Sanna
Leppilampi Jukka
Liukkonen Juha
Matilainen Helena
Muurinen Seija
Perilä Juha
Puhakka Dora
Riutta Elina
Salonen Ville
Sorsa Mikko
Suomalainen Nina
Taivainen Kati

 

Sanasta Elämään (asiamies Jouko Jääskeläinen). Vahvistettu vaalilautakunnan kokouksessa 29.11.2023.
Ahonen Esa
Alanko Pauliina
Anttila Jorma
Araneva Jari
Arlin Tiina
Hakkari Tommi
Halla-aho Hilla
Haverinen Soili
Heikkinen Pia
Huhtinen Sirkka-Liisa
Jokela Timo
Järviluoma Konsta
Kaartokallio Loviisa
Keski-Luoma Miika
Konttinen Lisbeth
Kopperoinen Samuel
Laavi Helena
Lehmuskallio Paula
Lindholm Toni
Mäkimattila Sari
Nieminen Henna
Nieminen Markku
Parjanen Pirkko
Partanen Markku
Paulun Eila
Puusa Arto
Rannila Arto
Seppälä Ilkka
Strandén Juhani
Thurén Tiia
Tienhaara Kristian
Torikka Peter
Tuomela Tiina
Tuomikoski Fiia-Iida
Virtanen Samuli
Vuorinen Tuulikki

 

Tulkaa kaikki (asiamies Anna Laine)
Ahokas Lari
Ahola Hannu
Ali-Löytty Viivi
Auvinen Petteri
Ekman Harry
Eskola Teemu
Grünthal Lauri
Heikinheimo Säde
Heikkilä Markku
Heinänen Saara
Heikkataipale Amanda
Hiidenkari Riikka
Humaloja Tiina
Häggblom Laura
Jalovaara Ville
Jauhiainen Signe
Kantola Tarja
Kalema Timo
Kautonen Saimi
Kärki Heidi
Laturi Panu
Lindberg Isabella
Lindblad-Palo Salla
Lindholm Maria
Meskanen Vesa-Pekka
Mithiku Hanna
Mäkelä Emma
Nykyri Elina
Paavilainen Joonas
Pöyhönen Simo
Raike-Ojanen Elina
Ranta Salla
Rämö Eve
Saurama Anna
Siimeslahti Sarlotta
Tammi Visa
Virkkunen Matti
Voipio-Pulkki Liisa-Maria
Vuori Wiking
Ylänkö Arja Katriina
Ålander Juhani

Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaali

Kaikkien kirkko (asiamies Samuel Paananen)              
Antturi Arto
Ek Markus
Hassinen Taneli
Huang Paulos
Hyry Matti
Koistinen Miika
Luoma Siiri
Mäkelä Jussi
Numminen Tuija
Paananen Hanna
Saba Mark
Vuori Maika

 

Tulkaa kaikki (asiamies Kirsi Hiilamo)
Antola Tuomas
Elo Johanna
Hämäläinen Heikki
Junni Jussi
Karulinna Karoliina
Kopperoinen Petja
Korkalainen Samuli
Lumijärvi Ulla
Meurman Tuomas
Mulari Marjut
Murtovuori Jussi
Mäntylä Laura Late
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Petterson Juha
Reina Riikka
Tuominen Minna
Vähäkangas Päivi

 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali

Elävä kirkko (asiamies Juha Raitio)

Drugg Jukka
Dufva Veli-Pekka
Hyrkäs Juha
Junnila Emilia
Kalliokoski Seppo
Kanerva Ilkka
Karhunen Anneli
Karhuvaara Arja
Kemppainen Suvi
Korhola Eija-Riitta
Lainela Ami
Lehmusvirta Sanna
Leppilampi Jukka
Liukkonen Juha
Matilainen Helena
Muurinen Seija
Perilä Juha
Puhakka Dora
Riutta Elina
Salonen Ville
Sorsa Mikko
Suomalainen Nina
Taivainen Kati

 

Sanasta Elämään (asiamies Pia Heikkinen). Vahvistettu vaalilautakunnan kokouksessa 29.11.2023.   
Anttila Jorma
Araneva Jari
Hakkari Tommi
Halla-aho Hilla
Haverinen Soili
Jokela Timo
Jääskeläinen Jouko
Kaartokallio Loviisa
Konttinen Lisbeth
Kopperoinen Samuel
Laavi Helena
Lehmuskallio Paula
Mäkimattila Sari
Parjanen Pirkko
Paulun Eila
Seppälä Ilkka
Strandén Juhani
Tienhaara Kristian
Torikka Peter
Tuomela Tiina
Tuomikoski Fiia-Iida
Vesamäki Aarne
Virtanen Samuli
Vuorinen Tuulikki

 

Tulkaa kaikki (asiamies Anna Laine)
Ali-Löytty Viivi
Auvinen Petteri
Grünthal Lauri
Heikinheimo Säde
Heikkilä Markku
Heinänen Saara
Hiekkataipale Amanda
Jalovaara Ville
Kantola Tarja
Kautonen Saimi
Laturi Panu
Lehtipuu Otto
Meskanen Vesa-Pekka
Mithiku Hanna
Nykyri Elina
Paavilainen Joonas
Pöyhönen Simo
Ranta Salla
Rämö Eve
Saurama Anna
Tammi Visa
Virkkunen Matti
Voipio-Pulkki Liisa-Maria
Vuori Wiking


Kirkolliskokouksen pappisedustajien vaali

Kaikkien kirkko (asiamies Samuel Paananen)
Antturi Arto
Ek Markus
Hassinen Taneli
Huang Paulos
Hyry Matti
Koistinen Miika
Kääriäinen Jukka
Luoma Siiri
Mäkelä Jussi
Numminen Tuija
Paananen Hanna
Vuori Maika

 

Tulkaa kaikki (asiamies Kirsi Hiilamo)
Antola Tuomas
Junni Jussi
Kopperoinen Petja
Korkalainen Samuli
Lumijärvi Ulla
Meurman Tuomas
Mulari Marjut
Murtovuori Jussi
Mäntylä Laura Late
Ojansuu-Kaunisto Kirsi
Reina Riikka
Vähäkangas Päivi