Helsingin piispan tervehdys hiljaisella viikolla 2009

Kaikki kertomukset Jeesuksen ylösnousemuksesta alkavat ajanmääreillä. Vaikka evankeliumeja on neljä, ne ajoittavat pääsiäisaamun tapahtumat samalla tavalla. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes muistavat yhtäpitävästi sen, milloin kaikki alkoi.

Evankelistat ovat yhtä mieltä kolmesta ajankohdasta: aamulla, pyhän jälkeen, arjen alussa. Oli varhainen aamu, pimeä yö oli vaihtumassa valoisaksi päiväksi. Sapatti, juutalaisten lepopäivä oli päättynyt. Viikon ensimmäinen päivä oli alkanut.

Miksi näin paljon painoa ajalle?

* * *

Ensimmäinen selitys on historiallinen. Evankeliumit kirjoitettiin muistiin muutama vuosikymmen Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Oli luonnollista, että kirjoittajat halusivat vakuuttaa lukijansa siitä, että se, mitä he Jeesuksesta kertoivat, oli historiallisesti totta. Piti sanoa, milloin kaikki tapahtui.

Erikoista on, että kaikki neljä evankeliumia kertovat ylösnousemuksen tapahtumat niin samalla tavalla. Oliko kaikki todella tapahtunut aamulla, sapatin jälkeen ja viikon ensimmäisenä päivänä – sitä emme jälkikäteen pysty todistamaan.

Ainoa, mihin voimme luottaa, ovat nämä neljä yhtäpitävää kuvausta. Evankelistat olivat ehkä tietoisia toistensa muistikuvista ja niiden eroista. Saattoivatpa he kilpaillakin siitä, kuka muisti tarkimmin.

* * *

Toinen selitys on syvempi. Aamu, sapatin päättyminen ja viikon ensimmäinen päivä kuvaavat ajanjakson muutosta. Aamulla alkaa uusi päivä. Kun sapatti on takana, jotain on päättynyt. Viikon ensimmäisenä päivänä alkaa uusi aika.

Kaikkein selvimmin vanhan ja uuden ajan murrosta kuvaa Johannes. Vanha käännös sanoo, että silloin, kun Maria tuli haudalle, oli ”vielä pimeää”. Kuolemalla ja pimeällä oli valta, eikä Maria vielä ymmärtänyt, millainen päivä olisi edessä. Vasta vähitellen aamu ja uusi elämä valkenivat.

Entäpä jos evankeliumien ajanmääreet haluavat kolminkertaisella tavalla ilmaista, että Jeesuksen ylösnousemus merkitsi kokonaan uuden aikakauden alkua? Vanha ja pimeä aika, kuoleman aika, oli lopullisesti jäänyt taakse. Aamu aloitti uuden ajan. Viikon ensimmäinen päivä kertoo, että edessä on parempi huominen.

Olisiko kaikkien ajanmääreiden syvin merkitys siinä, että Kristus on ylösnoussut? Kaikki evankeliumit aloittavat kertomuksensa epäsuoralla ja aavistelevalla tavalla, mutta ovat varmoja, että kuolema on menettänyt valtansa. Uusi aika, toivon ja ilon aika, on alkanut.

Hyvää pääsiäistä!

Eero Huovinen