Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Timi Korhoselle Myrskylän ja Pukkilan seurakuntien yhteiseen osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkaan 1.1.2022 alkaen.
 • Tuula Paasivirralle Vantaankosken seurakuntapastorin viransijaisuuteen 1.3.–31.12.2022.
 • Marjut Mularille Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospastorin osa-aikaiseen viransijaisuuteen 10.3.–28.2.2024.
 • Maria Kiviniemelle Haagan seurakunnan osa-aikaiseen seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 10.3.–31.8.2022.
 • James Coxille Malmin seurakuntaan virkaa tekeväksi seurakuntapastoriksi ajalle 10.3.–31.8.2022.
 • Anne Huoposelle Kallion seurakunnan virkaa tekeväksi seurakuntapastoriksi ajalle 15.3.–15.12.2022.
 • Vili Sarennolle Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastorin osa-aikaiseen viransijaisuuteen ajalle 1.4.–31.5.2022.
 • Johanna Toivoselle Paavalin seurakuntaan seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta ajalle 1.4.–31.8.2022.
 • Jukka Suonojalle Pitäjänmäen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan virkaa perustamatta ajalle 15.6.–31.8.2022.

 

Pakilan seurakunnan kirkkoherran välittömän vaalin kelpoisuuspäätös, vaalisijat ja vaalinäytepäivät

Tuomiokapituli totesi, että pastori Tiia Valve-Tuovinen ja pastori Henrik Wikström ovat kelpoisia haettavaan kirkkoherran virkaan.

Tuomiokapituli asetti ensimmäiselle vaalisijalle Tiia Valve-Tuovisen ja toiselle vaalisijalle Henrik Wikströmin.

Tuomiokapituli määräsi seuraavat vaalinäytepäivät:

 • I vaalisijalle asetetun Tiia Valve-Tuovisen vaalinäytepäiväksi 15.5.2022
 • II vaalisijalle asetetun Henrik Wikströmin vaalinäytepäiväksi 22.5.2022

Tuomiokapituli määräsi Pakilan seurakunnan kirkkoherran viran vaalipäiväksi 5.6.2022.

 

Pukkilan seurakunnan kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Pukkilan seurakunnan kirkkoherran viran.
Hakuilmoitus on julkaistu KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 8.4.2022 klo 15.

 

Hiippakuntasiirrot

 • pastori Meri Ala-Kokko on siirtynyt Tampereen hiippakunnan papistoon 16.2.2022.
 • pastori, TT Hilkka Niemistö on siirtynyt Mikkelin hiippakunnan papistoon 1.2.2022.
 • pastori Timi Korhonen on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon 1.1.2022.

 

Sivutoimiluvat

 • Pastori Jyrki Keinäselle on myönnetty sivutoimilupa.

 

Päätös lykätä kappalaisen viran haettavaksi julistamista

Tuomiokapituli on päättänyt lykätä Hämeenkylän seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistamista 28.2.2023 saakka.

 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2022

Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 13.4., 18.5., 15.6., 17.8., 21.9., 5.10., 2.11., 16.11. ja 14.12.

 

Hiippakuntavaltuuston kokoukset 2022

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 17.2.2022 ja 2.6.2022. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset 2022

Pappisvihkimys on 26.5.2022. Vokaatio ja pappisvihkimysanomus tulee lähettää viimeistään 14.3.2022.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 6.11.2022.

Helsingin hiippakunnan synodaalikokous järjestetään 27.9.2022