Ylempi pastoraalitutkinto

Pastori, TT Mari-Anna Auvinen on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

 Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • pastori Niina Pihlajamaalle viranhoitomääräys Lauttasaaren seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 3.1.2022–31.12.2022.
 • pastori Annaelina Mäkilammelle Tikkurilan seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi ajalle 1.–28.2.2022 sekä ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.3.–30.9.2022.
 • pastori Elsa Sihvola Vuosaaren seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 10.2.-30.6.2022.
 • pastori, TT Elina Perttilä Malmin seurakunnan kirkkoherran virkaan 15.2.2022 lukien toistaiseksi.
 • pastori Tuomas Pitkänen Vantaan vankilaan sijoitettuun pastorin virkaan 1.3.2022 lukien toistaiseksi.
 • pastori Auli Saarsalmi-Paalasmaa Vantaankosken seurakunnan ma. kirkkoherran virkaan ajalle 4.4.–6.4. ja 8.4.–25.7.2022.

Lääninrovastin tehtävän hoitaminen

Kirkkoherra Janne Silvast on nimitetty Vantaan rovastikunnan lääninrovastin tehtävään väliaikaisesti 4.4.–24.7.2022 lääninrovasti Hannu Pöntisen vuosilomien vuoksi.

Rekolan seurakunnan kirkkoherran välittömän vaalin kelpoisuuspäätös, vaalisijat ja vaalinäytepäivät

Tuomiokapituli totesi, että Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänninen, Olarin seurakunnan seurakuntapastori Jussi Koski, Rekolan seurakunnan seurakuntapastori Laura Leverin, Hakunilan seurakunnan kappalainen Harri Nurminen ja Hangon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Johannes Tikka ovat kelpoisia haettavaan kirkkoherran virkaa.

Tuomiokapituli asetti ensimmäiselle vaalisijalle Harri Nurmisen, toiselle vaalisijalle Pirkko Hännisen ja kolmannelle vaalisijalle Jussi Kosken.

Tuomiokapituli määräsi seuraavat vaalinäytepäivät:

 • I vaalisijalle asetetun Harri Nurmisen vaalinäytepäiväksi 15.5.2022
 • II vaalisijalle asetetun Pirkko Hännisen vaalinäytepäiväksi 22.5.2022
 • III vaalisijalle asetetun Jussi Kosken vaalinäytepäiväksi 29.5.2022

Kolmannesta vaalisijasta äänestettiin Kosken ja Leverinin välillä. Äänin 4–3 vaalisijalle asetettiin Jussi Koski. Päätökseen jätettiin eriävä mielipide.

Tuomiokapituli määräsi Rekolan seurakunnan kirkkoherran viran vaalipäiväksi 12.6.2022.

Vantaankosken seurakunnan III kappalaisen viran julistaminen haettavaksi

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Vantaankosken seurakunnan III kappalaisen viran.
Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 25.2.2022 klo 15.00.

 Hiippakuntasiirto

 • pastori Salla Poropudas on siirtynyt Espoon hiippakunnan papistoon 3.2.2022.
 • pastori Emilia Kuusisto on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon 10.2.2022.

Sivutoimiluvat

 • Pastori Sanna Einiölle on myönnetty sivutoimilupa.
 • Pastori Antti Pesoselle on myönnetty sivutoimilupa.

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2022

Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 9.3., 13.4., 18.5., 15.6., 17.8., 21.9., 5.10., 2.11., 16.11. ja 14.12.

Hiippakuntavaltuuston kokoukset 2022

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 17.2.2022 ja 2.6.2022. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset 2022

Pappisvihkimys on 26.5.2022. Vokaatio ja pappisvihkimysanomus tulee lähettää viimeistään 14.3.2022.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 6.11.2022.

Helsingin hiippakunnan synodaalikokous järjestetään 27.9.2022