Ilmoitukset eläkkeelle jäämisestä

Eläkkeelle jäävät Hannu Kiuru Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virasta 1.8.2017 ja Riitta Kuusela Porvoon seurakuntayhtymän johtavan sairaalapastorin virasta 1.11.2017 alkaen.

Viranhoitomääräykset

  • Airi Heikkiselle Kannelmäen seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.6.2017 – 31.8.2017.
  • Tommi Kurpalle Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastoriksi 16.6.2017 – 15.8.2017
  • Timo Ryhäselle Korson seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 15.2.2017 – 26.3.2017
  • Jere Hämäläiselle Vantaankosken seurakunnan V seurakuntapastoriksi 1.4. – 31.8.2017
  • Pirkko Järviselle Vantaankosken seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi 22.4.2017 – 31.1.2018
  • Maari Santalalle Vantaankosken seurakunnan vt. IV kappalaiseksi 1.6. – 31.8.2017
  • Oili Kariselle Vantaankosken seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi 1.6. – 31.8.2017
  • Laura Mäkelälle Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.6.2017 – 31.5.2018
  • Anne-Maria Ranta-aholle Helsingin seurakuntayhtymän osa-aikaiseksi (50 %) sairaalapastoriksi 20.2.2017 – 31.12.2018

Oikeus toimia pappina

Timo Tulisalolle on annettu oikeus toimia pappina Nuori Kirkko ry:n palveluksessa.

Hiippakuntasiirrot

Pirkko Järvinen on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon 8.3.2017 alkaen.

Seurakuntien lakkauttaminen ja uuden seurakunnan perustaminen

Tuomiokapituli on tehnyt aloitteen nykyisten Loviisan suomalaisen seurakunnan, Lapinjärven suomalaisen seurakunnan ja Ruotsinpyhtään seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2018. Lakkautettujen seurakuntien tilalle esitetään perustettavaksi 1.1.2019 alkaen uusi suomenkielinen seurakunta

Piispan vaali

Helsingin hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa 15.3.2017 ja päättyy maanantaina 15.5.2017 klo 16.00.

Tuomiokapitulin notaari

TM Anniina Himberg toimii tuomiokapitulin vs. notaarina 27.3.-27.7.2017

Kantelu

Tuomiokapituli on käsitellyt kantelut, jotka koskivat piispa Irja Askolan osallistumista 2. helmikuuta 2017 QX Gay Gaalaan ja Vuoden homo –palkinnon jakamista alaikäiselle lapselle. Tuomiokapituli totesi päätöksissään, että kantelut eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

Tuomiokapituli on käynyt lähetekeskustelun pastori Kai Sadinmaata koskevasta kantelusta, joka koski samaa sukupuolta olevan pariskunnan vihkimisistä.

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 22.3.2017 Pappisvihkimys on 20.5.2017. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 8.6.2017