Vantaankosken seurakunnan III kappalaisen virka

Vantaankosken seurakunnan III kappalaisen virka on julistettu haettavaksi. Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 2.3.2018 klo 15.00.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset 

 • Laura Huoviselle Kallion seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.3.2018– 31.8.2018
 • Katri Uutelalle Haagan seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) seurakuntapastoriksi 22.1.–31.12.2018
 • Sari Rajalalle Tikkurilan seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.2.–31.8.2018
 • Niina Pihlajamaalle Vantaankosken seurakunnan vt. III kappalaiseksi 1.2.2018–31.8.2018
 • Jere Hämäläiselle Vantaankosken seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi 1.8.2018–14.8.2019
 • Pirkko Järviselle Vantaankosken seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi 1.2.2018–31.1.2019
 • Eveliina Ojalalle Korson seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 16.4–31.8.2018
 • Veikko Ahoselle Korson seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 1.2.2018–31.1.2019
 • Juha Takalalle Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.6.2018–31.12.2018
 • Markku Päiviölle Myrskylän seurakunnan vt. kirkkoherraksi 12.3.2018–28.2.2019
 • Janne Rissaselle Helsingin seurakuntayhtymän kuurojenpapiksi 1.1.2018 alkaen
 • Kristiina Hannulalle Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön sairaalasielunhoidon papinvirkaan ajalle 1.1.2018–31.12.2019
 • Ellen Havukaiselle Helsingin seurakuntayhtymän osa-aikaiseksi (60 %) sairaalapastoriksi 1.1.2018– 31.5.2018.

Oikeus toimia pappina

Pastori Katri Jussilalle on annettu oikeus toimia pappina Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton pääsihteerinä 31.12.2020 saakka.

Sivutoimilupa

Pastori Kristiina Kokolle myönnetty sivutoimilupa.

Hiippakuntasiirrot

Marjo Ehn ja Kristiina Kairamo siirtyvät Helsingin hiippakuntaan 8.2.2018 alkaen.

Kantelut

Tuomiokapituli on 8.2.2018 käsitellyt 40 pastori Marjaana Toiviaisesta tehtyä kantelua. Tuomiokapituli on todennut, että Toiviainen on tehnyt merkityksellistä työtä maahanmuuttajien auttamiseksi, mutta hänen käyttäytymistään ja toimintatapojaan on pidettävä joiltain osin moitittavina. Tuomiokapituli on kehottanut Toiviaista huolehtimaan siitä, että hän ottaa jatkossa tuomiokapitulin ohjeistuksen huomioon toiminnassaan. Pöytäkirjanote liitteenä.

 

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 7.3.2018. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 15.2.2018. Pappisvihkimys on 10.5.2018.