Ordinaatiopubliikki

Tuomiokapituli päätti, että seuraavat henkilöt voidaan vihkiä papeiksi: Tuukka Kauhanen, Kati Koskinen, Lea Kujanpää, Timo Laaninen, Tiina László, Ilari Mäkitalo, Risto Oikarinen, Wille-Hermanni Riekkinen, Laura Sydänmaanlakka ja Elina Vaittinen.

Tuomiokapituli päätti, että Katariina Leskelä voidaan vihkiä lehtoriksi.

Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi piispan ilmoituksen vihkiä diakonian virkaan seuraavat henkilöt: Satu Ali-Rekola, Pauliina Himanka, Jaana Jurvanen, Säde Kultanen, Mika Leppäaho, Siiri Luoma, Heidi-Maria Pautola, Heidi Rajamäki, Heini Sinkko ja Maria Virtanen.

Pappis-, lehtorin ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Helsingin tuomiokirkossa 4.11.2018.

 

Pappisasessorin vaali

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaali toimitetaan Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa lääninrovastin johdolla keskiviikkona 12.12.2018 klo 14.00.

Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Pappisasessorin vaalissa ovat tämänhetkisen tiedon mukaan vaalikelpoisia alla mainitut henkilöt. Mikäli luettelo muuttuu tai täydentyy, muutoksista ilmoitetaan lääninrovasteille:

 • Tiina Ahonen, Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastori
 • Marketta Antola, Vuosaaren seurakunnan II kappalainen
 • Arto Antturi, Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra (ma. ulkosuomalaistyön turistipappi)
 • Leo Glad, Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherra
 • Minnamari Helaseppä, Roihuvuoren seurakunnan seurakuntapastori
 • Paulos Huang, Helsingin seurakuntayhtymän kiinankielisen seurakuntatyön pappi
 • Martti Häkkänen, Helsingin Mikaelin seurakunnan kirkkoherra
 • Jyrki Kaukanen, Tikkurilan seurakunnan kappalainen
 • Suvi-Päivi Koski, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen
 • Kalle Kuusniemi, Lauttasaaren seurakunnan I seurakuntapastori
 • Hilkka Niemistö, Meilahden seurakunnan seurakuntapastori (Haagan seurakunnan vt. kirkkoherra)
 • Pirkko Poisuo, Malmin seurakunnan IV kappalainen
 • Pontus Salmi, Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra
 • Sakari Toiviainen, Helsingin seurakuntayhtymän perheneuvoja
 • Pirjo Työrinoja, Lauttasaaren seurakunnan kappalainen
 • Antti Yli-Opas, Porvoon seurakunnan IV kappalainen (Ruotsinpyhtään seurakunnan vt. kirkkoherra)

 

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Mikko Alavalle Vartiokylän seurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.12.2018–9.12.2018
 • Petri Patroselle Kallion seurakunnan vt. I kappalaiseksi 1.1.2019 alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään
 • Iiro Salmiselle Porvoon suomalaisen seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan 1.1.2019 alkaen

 

Tuomiokapitulin projektisihteeri

Tuomiokapituli päätti ottaa MM Sanna-Maarit Hakkaraisen ma. virkasuhteeseen hoitamaan Helsingissä 29.–31.3.2019 järjestettävien valtakunnallisen Jaetut eväät Jumalanpalveluselämän virikepäivien ja Senaatintorilla 30.5.2019 pidettävän hiippakunnan 60 v. juhlamessun projektisihteerin tehtäviä 1.1.–30.6.2019.

Sivutoimilupa

Pastori Riitta Kaajavalle on myönnetty sivutoimilupa.

Kallion seurakunnan III kappalaisen virka

Tuomiokapituli on päättänyt lykätä Kallion seurakunnan III kappalaisen viran haettavaksi julistamista 30.11.2019 saakka.

Kantelu

Tuomiokapituli on käsitellyt kirkkoherra Kari Kanalan esiintymistä Helsingin Savoy-teatterissa koskevan kantelun. Pöytäkirjanote..

Ohjesäännön vahvistaminen 

Tuomiokapituli on vahvistanut Agricolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön.

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 19.12.2018. Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys on 4.11.2018.