Ordinaatiopubliikki

Tuomiokapituli päätti, että Kari-Antti Kitunen voidaan vihkiä papiksi. Tuomiokapituli päätti, että Pia Heikkinen voidaan vihkiä lehtoriksi. Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi piispan ilmoituksen vihkiä diakonian virkaan seuraavat henkilöt: Johanna Harjunkoski, Irma Hauska, Virpi Heinonen, Merja Korhonen, Kati Markkanen, Sonja Orupabo, Mikko Pihlgren, Päivi Rajala, Taina Saarela, Susanna Salonen ja Paula von Koch.

Pappis-, lehtorin ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Helsingin tuomiokirkossa 3.11.2019.

 

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

  • Essi Aallolle Roihuvuoren seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 31.10.2019–31.12.2019
  • Karin Airaksiselle Oulunkylän seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.9.2019–31.12.2019
  • Riikka-Eliina Juhantalolle Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vt. seurakuntapastoriksi ajalle 21.10.2019–31.3.2020
  • Lauri Kemppaiselle Oulunkylän seurakunnan määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi (50 %) seurakuntapastoriksi ajalle 1.9.2019–30.4.2020
  • Kati Koskiselle Helsingin seurakuntayhtymän määräaikaiseksi vammaistyön pastoriksi ajalle 1.10.2019–16.10.2019 ja vs. vammaistyön pastoriksi ajalle 17.10.2019–30.9.2020
  • Essi Lyytiselle Roihuvuoren seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2020–31.12.2020
  • Annaleena Piepposelle Porvoon suomalainen seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi ajalle 26.9.2019–31.12.2019
  • Johanna Toivoselle Paavalin seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2020–31.7.2020
  • Sirpa Tolppaselle Vartiokylän seurakunnan määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi (50%) seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2020–31.12.2020

 

Sivutoimilupa

Pastori Kaisa Karirannalle on myönnetty sivutoimilupa.

 

Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori Antti-Pekka Pesonen.

 

Hiippakunnalliset kolehdit

Tuomiokapituli nimesi kaksi hiippakunnallista kolehtikohdetta

su 19.4.2020 1. sunnuntai pääsiäisestä

Ylösnousseen todistajia

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen hiippakunnan seurakunnissa Nuori kirkko ry:n kautta.

su 30.8.2020 13. sunnuntai helluntaista

Jeesus, parantajamme

Palvelevan puhelimen perustamiseen ystävyyshiippakunnassa Namibian läntisessä hiippakunnassa

 

Ilmoitukset papeista, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevan parin

Tuomiokapituli käsitteli istunnossaan kolme ilmoitusta papeista, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevan parin. Tuomiokapituli katsoo, että koska asia on oikeudelliselta kannalta epäselvä, ei ole tässä vaiheessa perusteltua harkita seuraamuksia papille, joka on toimittanut samaa sukupuolta olevan parin vihkimisen.

 

Kantelut

Tuomiokapituli käsitteli istunnossaan kaksi kantelua, jotka koskivat pappeja, jotka olivat julkisesti ilmoittaneet olevansa valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Tuomiokapituli katsoo, että pelkkää ilmoitusta halukkuudesta toimittaa samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen ei voida pitää sellaisena sopimattomana käytöksenä tai virkavelvollisuuden vastaisena menettelynä, että siitä tulisi määrätä papille kirkkolain 5 luvun 3 §:n mukainen seuraamus. Kysymys on lähinnä mielipiteen ilmaisun tyyppisestä asiasta.

 

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 13.11.2019. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 27.2.2020. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2019.