Ordinaatiopubliikki

Tuomiokapituli päätti, että Sari Enkkelä voidaan vihkiä papiksi.

Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi piispan ilmoituksen vihkiä diakonian virkaan seuraavat henkilöt: Fiia Diekmann, Anna Hiekkataipale, Santtu Hänninen, Eija Keinänen, Mirva Laanti, Anni-Pauliina Lummekoski, Isabel Nieminen ja Olga Nurminen.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys toimitetaan Helsingin tuomiokirkossa 1.11.2020.

Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherran välittömän vaalin kelpoisuuspäätös, vaalisijat ja vaalinäytepäivät

Tuomiokapituli totesi, että Tuomas Hynynen, Paula Kallio, Hilkka Niemistö, Tuomas Pitkänen, Johannes Tikka, Petri Tikka ja Maika Vuori ovat kelpoisia haettavaan kirkkoherran virkaan.

Tuomiokapituli asetti ensimmäiselle vaalisijalle Tuomas Hynysen, toiselle vaalisijalle Hilkka Niemistön ja kolmannelle vaalisijalle Maika Vuoren.

Tuomiokapituli määräsi seuraavat vaalinäytepäivät:

  • I vaalisijalle asetetun Tuomas Hynysen vaalinäytepäiväksi 10.1.2021
  • II vaalisijalle asetetun Hilkka Niemistön vaalinäytepäiväksi 17.1.2021
  • III vaalisijalle asetetun Maika Vuoren vaalinäytepäiväksi 24.1.2021.

Tuomiokapituli määräsi Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherran viran vaalipäiväksi 7.2.2021.

 Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherran viran. Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 27.11.2020 klo 15.00.

Hiippakuntasiirrot

Pastori  Tea Talhola on siirtynyt Espoon hiippakuntaan 8.10.2020 alkaen.

Pastori Esa Uusi-Kerttula on siirtynyt Helsingin hiippakuntaan 28.10.2020 alkaen.

Kallion seurakunnan III kappalaisen virka

Tuomiokapituli on antanut suostumuksen Kallion seurakunnalle jättää III kappalaisen virka täyttämättä 30.11.2021 saakka.

Sivutoimilupa

Tuomiokapituli on myöntänyt tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saariolle sivutoimiluvan kirkolliskokouksen lakivaliokunnan valiokuntasihteerin tehtävän hoitamista varten kirkolliskokouskauden loppuun 30.4.2024 saakka.

Ohjesääntöjen vahvistaminen

Tuomiokapituli on vahvistanut Kallion seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön.

Ympäristödiplomit

Tuomiokapituli on puoltanut ympäristödiplomin myöntämistä Porvoon seurakuntayhtymälle ajalle 2020-2024.

Tuomiokapituli on puoltanut ympäristödiplomin myöntämistä Vantaan seurakuntayhtymälle ajalle 2020-2025.

 

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 9.12.2020, jolloin on myös pastoraalipubliikki 9.12.2020 klo 12.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 1.11.2020.