Ordinaatiopubliikki

Tuomiokapituli päätti, että seuraavat henkilöt voidaan vihkiä papeiksi: Santeri Kaleva, Leena Nygård, Marjaana Rantala, Sasu Rauhala, Tuija Samila ja Mikael Tammilehto. Pappisvihkimys toimitetaan Helsingin tuomiokirkossa 10.5.2018.

Kelpoisuuspäätös ja lausunto Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Anna-Tiina Järvinen, Katariina Kiilunen, Aarne Kiviniemi, Ulla Lumijärvi, Juha Ropponen, Pontus Salmi, Johannes Tikka, Leena Väyrynen-Si, Henrik Wikström ja Antti Yli-Opas. Katso liitteenä oleva tiedote.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Juha Rintamäelle Helsingin tuomiorovastikunnan lääninrovastiksi 1.9.2018–30.8.2022
 • Juha Iloselle Porvoon rovastikunnan lääninrovastiksi 1.5.2018–30.4.2022
 • Jukka Pakariselle Vartiokylän rovastikunnan lääninrovastiksi 1.5.2018–30.4.2022
 • Riikka Reinalle Kallion seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.8.2018 alkaen
 • Santeri Kalevalle Töölön seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 10.5.2018– 9.11.2018
 • Leena Nygårdille Vartiokylän seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) ma. seurakuntapastoriksi 10.5.2018– 10.5.2019
 • Marjaana Rantalalle Roihuvuoren seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 10.5.2018– 31.12.2018
 • Sasu Rauhalalle Helsingin Mikaelin seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 10.5.2018– 31.12.2018
 • Tuija Samilalle Paavalin seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 1.6.2018– 31.12.2018
 • Antti Kilvelle Porvoon suomalaisen seurakunnan vs. V seurakuntariksi 26.4.2018–31.8.2018
 • Tommi Kurpalle Vuosaaren seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 15.6.2018– 14.8.2018
 • Hannu Hietalahdelle Töölön seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi 3.4.2018– 2.10.2018
 • Ellen Havukaiselle Helsingin seurakuntayhtymän osa-aikaiseksi (60 %) vt. sairaalapastoriksi 1.62018– 31.8.2018

 

Leo Norja jää eläkkeelle Pakilan seurakunnan kirkkoherran virasta 1.4.2019 alkaen.

Hiippakuntasiirrot

Kristiina Hyppölä on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon 25.4.2018 lukien.

Maikki-Liisa Ruhala on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon 25.4.2018 lukien.

 

Tuomiokapituli on päättänyt lykätä Kallion seurakunnan III kappalaisen viran haettavaksi julistamista 30.11.2018 saakka.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon on suorittanut Anni Punkka.

Tuomiokapituli on nimennyt järjestelytoimikunnan valmistelemaan Töölön seurakunnan perustamista.

Tuomiokapituli on vahvistanut Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön.

Tuomiokapituli on vahvistanut Pakilan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön.

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 30.5.2018. Pappisvihkimys on 10.5.2018.