Ylempi pastoraalitutkinto

Rovasti Jukka Pakarinen on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Kelpoisuuspäätös ja lausunto Malmin seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Malmin seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Tuomas Hynynen, Laura Mäntylä, Elina Perttilä, Anni Punkka, Kirsi Rantala, Timo Waris ja Jaani Vilkkilä.

Katso liitteenä oleva tiedote asiasta.

Vantaan vankilan vankilapastorin viran haettavaksi julistaminen

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Vantaan vankilan vankilapastorin viran. Hakuaika virkaan on 27.9.-27.10.2021. Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoHR-palvelussa hakuajan puitteissa.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset ja oikeutuksen

 • Elisa Varkemaalle Sipoon suomalaisen seurakunnan vs. kappalaiseksi 27.9.2021-31.5.2023
 • Esa-Pekka Helanteelle Kallion seurakunnan vs. 2. seurakuntapastoriksi 1.10.2021-31.1.2022
 • Katri Uutelalle Rekolan seurakunnan osa-aikaiseksi (80 %) vt. III seurakuntapastoriksi 15.9.2021-31.12.2021
 • Mervi Rosnellille Askolan seurakunnan vt. seurakuntapastoriksi 1.10.2021-31.12.2021
 • Pastori Tuula Paasivirralle Vantaankosken seurakunnan osa-aikaiseksi (80 %) vs. II seurakuntapastoriksi 1.10.2021-28.2.2022
 • Pastori Katri Jussilalle Kannelmäen seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.10.2021-31.3.2022
 • Pastori Jukka Kääriäiselle on annettu oikeus toimia pappina erityisasiantuntijan tehtävässä 16.8.2021-30.9.2021 ja lähetysjohtajan tehtävässä 1.10.2021 alkaen

Hiippakuntasiirrot

 • Pastori Maria Kiviniemi on otettu Helsingin hiippakuntaan 23.9.2021 lukien
 • Pastori Tanja Roiha on otettu Helsingin hiippakuntaan 23.9.2021 lukien
 • Pastori Antti Yli-Opas on siirtynyt Lapuan hiippakuntaan 19.8.2021 lukien
 • Pastori Anitta Vuorela on siirtynyt Lapuan hiippakuntaan 18.8.2021 lukien

Päätös lykätä kappalaisen viran haettavaksi julistamista

Tuomiokapituli on päättänyt lykätä

 • Malmin seurakunnan II, III, IV ja VI kappalaisen virkojen haettavaksi julistamista 31.8.2022 saakka
 • Porvoon suomalaisen seurakunnan IV kappalaisen viran haettavaksi julistamista 31.8.2022 saakka

Henkilöstömuutokset tuomiokapitulissa

 • TT, OTM Aappo Laitinen on irtisanoutunut tuomiokapitulin notaarin virasta 1.9.2021 lukien
 • TM Anniina Himberg toimii tuomiokapitulin vt. notaarina 1.9.2021 alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään
 • TK Satu-Sinikka Himanen ja TK, oik. yo Jessiina Nurmelalle toimivat  tuomiokapitulin osa-aikaisina (50 %) vs. talous- ja hallintosihteereinä 31.12.2021 saakka.

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 13.10.2021. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 7.11.2021. Helsingin hiippakunnan synodaalikokous järjestetään 27.9.2022.