Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi 

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran viran. Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy torstaina 17.10.2019 klo 15.00.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalien 2020 vaalilautakunnan asettaminen

Tuomiokapituli on asettanut vaalilautakunnan vuoden 2020 kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleja varten:

Puheenjohtaja

 • kirkkoherra Hans Tuominen, Hakunilan seurakunta

Pappisjäsenet

 • asiantuntija, TT Elina Hellqvist, Kirkkohallitus
 • seurakuntapastori Marjut Mulari, Haagan seurakunta

Maallikkojäsenet

 • VTM Jaakko Ojala, Vartiokylän seurakunta
 • opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara, Korson seurakunta

Varajäsenet

 • seurakuntapastori Sanna Heikurinen, Tikkurilan seurakunta
 • seurakuntapastori Iiro Salminen, Porvoon suomalainen seurakunta
 • It-asiantuntija Ville Elomaa, Lauttasaaren seurakunta
 • erikoislääkäri Pekka Räisänen, Töölön seurakunta
 • myyntipäällikkö (el.) Helena Teerioja, Vantaankosken seurakunta

Sihteeri

 • vanhempi asiantuntija, TT Antti Laine, Kirkon Ulkomaanapu

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Jari Flinkille Myrskylän seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.10.2019 alkaen toistaiseksi
 • Lisa Enckellille Kallion seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2020–31.12.2020
 • Olli Hyväriselle Porvoon suomalaisen seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi ajalle 1.10.2019–31.12.2019
 • Rosa Kostamolle Malmin seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 1.9.2019–31.8.2020
 • Marjut Mularille Haagan seurakunnan III seurakuntapastorin virkaan 1.10.2019 alkaen toistaiseksi
 • Joona Salmiselle Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 11.9.2019–25.7.2020

 

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 2.10.2019. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 27.2.2020. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2019.