Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi
Tuomiokapituli julisti haettavaksi Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran viran.
Hakuilmoitus on luettavissa KirkkoRekry -palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 11.9.2023 klo 12.00

Tuomiokapituli antoi seuraavat viranhoitomääräykset 

  • Mari Mattsson Haagan seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.9.2023 alkaen toistaiseksi
  • Vladimir Blaginin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön venäjänkielisen työn papin virkaan 15.6.2023 alkaen
  • Tiina Kaaresvirta Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön oppilaitospapin virkaan 1.9.2023 alkaen
  • Hanna Similälle Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön lentoasemapapin virkaan 1.9.2023 alkaen
  • Pirjo Kantala Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön sairaalapapiksi 15.8.2023–31.8.2024
  • Mervi Rosnell Askolan seurakunnan vt. kirkkoherraksi 1.9.–31.12.2023
  • Toni Mäki-Leppilampi Askolan seurakunnan seurakuntapastoriksi 15.8.2023–14.2.2024
  • Roope Marius Niemelä Sipoon suomalaisen seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.9.–30.11.2023.

Irtisanoutumiset

  • Juha Rintamäki on irtisanoutunut Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran virasta 1.7.2023 lukien
  • Antti Kupiainen on irtisanoutunut Askolan seurakunnan kirkkoherran virasta 1.9.2023 lukien

Virantäytön lykkäykset
Tuomiokapituli päätti lykätä Askolan seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi julistamista 31.8.2024 saakka

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ja 2024
Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ovat 20.9., 27.9., 1.11., 15.11., ja 13.12.
Tuomikapitulin istunnot vuonna 2024 ovat 17.1., 7.2., 6.3., 11.4., 8.5., 22.5., 12.6., 14.8., 11.9., 9.10., 31.10., 27.11. ja 18.12.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2023
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 5.11.2023. Vokaatiot ja diakonian virkaan vihkimysanomukset tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään 13.9.2023.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2024
Pappisvihkimys on 9.5.2024
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 3.11.2024

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2024
Hiippakuntavaltuuston kokoukset pidetään 15.2.2024 ja 30.5.2024