Pastoraalipubliikki 

Pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet pastorit Tiina Kaaresvirta, Oili Karinen, Pia Kähkönen, Tinja-Mari Lammila, Essi Lyytinen, Niko-Pekka Ovaskainen, Hanna Paavilainen, Iiro Salminen ja Annika Schmidt.

Ylempi pastoraalitutkinto

Ylemmän pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori, TT Timo-Matti Haapiainen.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ovat suorittaneet Mari Auvinen, Tarja Frilander, Laura Huovinen, Anna Lewing ja Heli Pruuki.

Director cantus -arvonimen myöntäminen

Tuomiokapituli on myöntänyt kanttori Maija Pesonen-Kareiselle director cantus -arvonimen.

Pappisasessorin vaali

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Anna-Maija Viljanen-Pihkala on tullut valituksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessoriksi 1.2.2022–31.1.2025. Pappisasessorin vaali toimitettiin 1.12.2021 Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa lääninrovastin johdolla. Tuomiokapitulin istunto on tarkistanut vaalin tuloksen. Äänioikeutettuja vaalissa oli 905. Äänestysprosentti oli 31,93 %.

Pakilan seurakunnan kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi

Tuomiokapituli julisti haettavaksi Pakilan seurakunnan kirkkoherran viran.
Hakuilmoitus on KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika virkaan päättyy torstaina 13.1.2022 klo 15.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

 • Jussi Ikkalalle Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 21.3.2022– 31.7.2022 ja määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.3.– 20.3.2022 ja 1.8.–31.8.2022.
 • Veikko Karhumaalle Tikkurilan seurakunnan III seurakuntapastoriksi 11.1.2022 alkaen.
 • Santeri Kalevalle Töölön seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.1.2022–31.12.2022.
 • Emilia Kuusistolle Töölön seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.1.2022–31.12.2022.
 • Mirka Härköselle Tikkurilan seurakunnan määräaikaiseksi X seurakuntapastoriksi 11.1.2022 – 31.12.2024.
 • Mari Mattssonille Haagan seurakunnan vs. kirkkoherraksi 1.1.2022–31.5.2023.
 • Tiina-Mari Mälliselle Vartiokylän seurakunnan määräaikaiseksi ja osa-aikaiseksi (50 %) seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.1.2022-31.12.2022.
 • Kaisa Karirannalle Vartiokylän seurakunnan vt. seurakuntapastoriksi 1.1.2022–31.12.2022.
 • Mervi Rosnellille Askolan seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.1.2022 alkaen.
 • Pirjo Kantalalle Helsingin seurakuntayhtymän vs. sairaalapastoriksi 1.1.2022 – 14.8.2023.
 • Ilkka Luukalle Korson seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.1.2022–31.5.2022.

Hiippakuntasiirrot

 • Pastori Heini Kontiainen on siirtynyt Mikkelin hiippakunnan papistoon 1.12.2021 alkaen.
 • Pastori Juha Itäleino on siirtynyt Tampereen hiippakunnan papistoon 2.12.2021 alkaen.
 • Pastori Niko-Pekka Ovaskainen siirtyy Oulun hiippakunnan papistoon 1.1.2022 alkaen.
 • Pastori Mervi Rosnell siirtyy Helsingin hiippakunnan papistoon 1.1.2022 alkaen.

Sivutoimilupa

Pastori Eveliina Ojalalle on myönnetty sivutoimilupa.

Irtisanoutuminen

Kirkkoherra Hannu Tiainen on irtisanoutunut Pukkilan seurakunnan kirkkoherran virasta 1.9.2022 alkaen.

Tuomiokapitulin notaarin virka

Pastori, TT Antti Luoma on valittu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin notaarin virkaan.

Kantelut

Tuomiokapituli on käsitellyt kaksi kantelua, joista toinen on koskenut piispa Teemu Laajasaloa. Kumpikaan kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Piispa Laajasaloa koskevan kantelun ratkaisun löydät tästä linkistä ja toisen kantelun ratkaisun tästä linkistä.

Vuoden 2022 aikatauluja

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2022
Tuomiokapitulin seuraavat istunnot ovat 19.1., 9.2., 9.3., 13.4., 18.5., 15.6., 17.8., 21.9., 5.10., 2.11., 16.11. ja 14.12.

Hiippakuntavaltuuston kokoukset 2022
Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 17.2.2022 ja 2.6.2022. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset 2022
Pappisvihkimys on 26.5.2022. Vokaatio ja pappisvihkimysanomus tulee lähettää viimeistään 14.3.2021.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 6.11.2022.

Helsingin hiippakunnan synodaalikokous järjestetään 27.9.2022.