Pastoraalipubliikki
Pastoraalitutkinnon ovat suorittaneet pastorit Panu Pitkänen ja Jani Vanhala

Ylempi pastoraalitutkinto
Pastori Jussi Junni on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon on suorittanut Taneli Hassinen

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset ja oikeutuksen

 • Miika Koistinen Hämeenkylän seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan 1.1.2023 alkaen
 • Hanna Paananen Rekolan seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan 1.1.2023 alkaen
 • Tarja Frilander Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 1.1.–30.6.2023
 • Markus Ek Lauttasaaren seurakunnan I seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.2023–31.12.2024
 • Taija Tiilikka Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.–30.4.2023
 • Asko Nuorkivi Pakilan seurakunnan ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.–28.2.2023
 • Elina Pöysti Helsingin seurakuntayhtymän osa-aikaiseen sairaalapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.1.–31.3.2023
 • Katja Nieminen Porvoon suomalaisen seurakunnan II kappalaisen virkaan ajalle 1.1.–30.4.2023.
 • Leena Väyrynen-Si:lle oikeus toimia pappina Herättäjä-Yhdistyksen palveluksessa 24.2.2022 alkaen

1.1.2023 toimintansa aloittavan Helsingin Mikaelin seurakunnan papiston viranhoitomääräykset
Kirkkohallituksen täysistunto on 19.4.2022 päättänyt, että Vartiokylän seurakunta ja Helsingin Mikaelin seurakunta lakkautetaan 31.12.2022 ja niiden tilalle perustetaan 1.1.2023 alkaen Helsingin Mikaelin seurakunta. Tuomiokapituli antoi sen vuoksi lakkautettavien seurakuntien papeille seuraavat viranhoitomääräykset 1.1.2023 perustettavaan Helsingin Mikaelin seurakuntaan:

 • Jukka Pakarinen kirkkoherran virkaan
 • Martti Häkkänen I kappalaisen virkaan
 • Aimo Lankinen II kappalaisen virkaan
 • Eva-Lisa Lindström I seurakuntapastorin virkaan
 • Anne Granström II seurakuntapastorin virkaan
 • Mia Iiskola III seurakuntapastorin virkaan
 • Piia Kontio IV seurakuntapastorin virkaan
 • Jenni Kahenvirta V seurakuntapastorin virkaan
 • Karoliina Vidgrén VI seurakuntapastorin virkaan
 • Sini Ikävalko VII seurakuntapastorin virkaan
 • Marjaana Faugel VIII seurakuntapastorin virkaan
 • Milla Mäkitalo VIII seurakuntapastorin viransijaiseksi
 • Kaisa Kariranta IX seurakuntapastorin virkaan
 • Kati Vento X seurakuntapastorin virkaan

Lääninrovastin nimittäminen
Nimitettiin kirkkoherra Kari Kanala tuomiorovastikunnan lääninrovastiksi 1.1.2023–31.12.2026

Hiippakuntasiirrot

 • Petri Patronen Espoon hiippakuntaan 1.12.2022 lukien
 • Pekka Haanpää Helsingin hiippakuntaan 14.12.2022 lukien
 • Maarit Kuusisto Helsingin hiippakuntaan 14.12.2022 lukien
 • Olli Hyvärinen Espoon hiippakuntaan 1.1.2023 lukien
 • Hilkka Niemistö Helsingin hiippakuntaan 1.1.2023 lukien

Kantelujen ja valituksien käsittely
Tuomiokapituli on käsitellyt kaksi kirkkoherrasta tehtyä valitusta, seurakunnan työpaikkailmoituksesta tehdyn kantelun sekä papin saaman sakkorangaistuksen. Tuomiokapituli päätti, etteivät nämä anna aihetta toimenpiteisiin. Tarkemmat kuvaukset kanteluista:
Valitus kirkkoherrasta I
Valitus kirkkoherrasta II
Kantelu työnhakuilmoituksesta
Pastorin sakkorangaistus

Pappisviran menettäminen
Tuomiokapituli on määrännyt pastorin menettämään pappisvirkansa kirkkolain 5 luvun 3 §:n 3 ja 4 momentin nojalla. Perustelut ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 25 ja 32 kohdan nojalla salassa pidettävät.

Seurakuntayhtymien yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat kaudella 2023-2024 (lisätty tiedotteeseen 23.12.2023)
Tuomiokapituli määräsi hiippakunnan seurakuntayhtymien yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat kaksivuotiskaudelle 1.1.2023-31.12.2024 seuraavasti:

 • Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Vartiokylän (1.1.2023 alkaen Helsingin Mikaelin) seurakunnan kirkkoherra Jukka Pakarinen
 • Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Hakunilan seurakunnan kirkkoherra Hans Tuominen
 • Sipoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Sibbo svenska församlingin kirkkoherra Camilla Ekholm
 • Loviisanseudun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Agricola svenska församlingin kirkkoherra Stina Lindgård
 • Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi

 

Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023
Tuomiokapitulin istunnot vuonna 2023 ovat 18.1., 8.2., 8.3., 12.4., 17.5., 14.6., 16.8., 20.9., 4.10., 1.11., 15.11., ja 13.12.

Pappis- ja diakonin virkaan vihkimykset 2023
Pappisvihkimys on 18.5.2023.
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimys on 5.11.2023

Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2023
Hiippakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2023 pidetään 16.2. ja 1.6.
Aloitteet 16.2. kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 5.1.2023.
Aloitteet 1.6. kokousta varten tulee jättää kirjallisesti tuomiokapituliin viimeistään 20.4.2023.