Kelpoisuuspäätös ja lausunto Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista

Tuomiokapituli totesi Agricolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi seuraavat henkilöt: Mikko Alava, Tuire Huovinen-Westerlund, Tuomo Kahenvirta, Aarne Kiviniemi, Markku Komulainen, Samuel Mäkinen, Jussi Ollila ja Minna Rikkinen. Katso liitteenä oleva erillinen tiedote asiasta.

Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräykset

  • Maiju Halmelalle Porvoon suomalaisen seurakunnan vt. IV seurakuntapastoriksi ajalle 16.3.2020–13.9.2020
  • Simo Lemmetyiselle Lauttasaaren seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi ajalle 1.4.2020–31.12.2020
  • Annaelina Mäkilammelle Tikkurilan seurakunnan vs. III seurakuntapastoriksi ajalle 1.6.2020–30.11.2020
  • Sari Rajalalle Tikkurilan seurakunnan ma. seurakuntapastoriksi ajalle 1.1.2020–31.12.2020
  • Emriikka Saloselle Roihuvuoren seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.4.2020 alkaen toistaiseksi
  • Katri Uutelalle Rekolan seurakunnan vt. IV seurakuntapastoriksi ajalle 1.4.2020–30.9.2020

Sivutoimilupa

Pastori Leena Nygårdille on myönnetty sivutoimilupa.

Istunnot ja publiikit vuonna 2021

Vuoden 2021 istunnot on päätetty seuraavasti: 20.1., 10.2., 17.3., 14.4., 12.5, 26.5., 16.6., 18.8., 22.9., 13.10., 10.11. ja 12.2. Pastoraalipubliikit ovat istuntojen 16.6. ja 15.12. yhteydessä. Ordinaatiopubliikit ovat istuntojen 12.5. ja 10.11. yhteydessä.

Tuomiokapitulin seuraava istunto on 18.3.2020. Istunnon yhteydessä on pastoraalipubliikki. Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 27.2.2020. Pappisvihkimys on 31.5.2020.