Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut tänään 18.9.2020 ratkaisun kysymyksessä, joka koski Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin antamaa varoitusta papille, joka oli toimittanut samaa sukupuolta olevan parin vihkimisen.

KHO:n perusteluiden yhteenvedossa todetaan:

”Kirkolla on perustuslain suojaamaan uskonnonvapauteen perustuva autonomia määrätä omasta opillisesta sisällöstään. Tähän oikeuteen kuuluu myös siitä päättäminen, missä menettelyssä tuo opillinen sisältö ilmaistaan. Siten sen edellyttäminen, että säilyttääkseen vallitsevan opillisen asiantilan kirkon tulisi yhteiskunnan lainsäädännön muuttuessa automaattisesti päivittää sisäiset säädöksensä, kuten kirkkojärjestys ja kirkkokäsikirja, voidaan nähdä puuttumisena kirkon perustuslain nojalla nauttimaan uskonnonvapauteen. Avioliittolain mukaisesti kirkolla on oikeus päättää kirkollisen vihkimisen ehdot ja muodot.

Kirkon avioliittokäsitys on ennen avioliittolain muutosta ja muutoksen voimaantulon jälkeen sama, eli avioliitto on miehen ja naisen välinen. Piispainkokous on antanut kirkkolain nojalla asiaa koskevan ohjeistuksen, kuten myös piispa Salmi. Asia ei ole ollut hallinto-oikeuden päätöksessä mainitulla tavalla epäselvä tai sääntelemätön.”

Avioliittokysymyksessä on monia teologisia ja inhimillisiä näkökulmia, jotka jakavat papistoa ja seurakuntalaisia. Sen sijaan juridinen epäselvyys näyttää korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena nyt poistuneen.

Tämän päätöksen sisältöön ja sen vaikutuksiin tullaan perehtymään. Tulen joka tapauksessa työskentelemään sen eteen, että koko kirkon yhtenäinen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollistava päätös saadaan aikaiseksi.