Helsingin hiippakunnan pappisasessorin vaalin alustava tulos 12.12.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorin vaalissa enimmät äänet on saanut Meilahden seurakunnan seurakuntapastori (Haagan seurakunnan vt. kirkkoherra) Hilkka Niemistö, 92 ääntä. Vaali on toimitettu keskiviikkona 12.12.2018 Helsingin tuomiorovastikunnassa sekä Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnissa.

Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit. Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon. Pappisasessori valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Alustavan ja tarkistamattoman tuloksen mukaan Helsingin hiippakunnan pappisasessorin vaalissa on annettu ääniä seuraavasti:

Ääntä
Tiina Ahonen78
Marketta Antola9
Arto Antturi22
Leo Glad2
Minnamari Helaseppä2
Paulos Huang6
Martti Häkkänen17
Jyrki Kaukanen1
Suvi-Päivi Koski5
Kalle Kuusniemi12
Hilkka Niemistö92
Pirkko Poisuo4
Pontus Salmi4
Sakari Toiviainen3
Pirjo Työrinoja5
Antti Yli-Opas9
282

 

Hylättyjä tai epäselviä ääniä annettiin 11. Äänestysprosentti oli 30,9 %.

Vaalin tulos on alustava ja tarkistamaton. Tulos tarkistetaan ja todetaan Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 19.12.2018 iltapäivällä. Tarkistettu vaalin tulos julkaistaan istunnon jälkeen hiippakuntatiedotteella.

Pappisasessori Tiina Ahosen ensimmäinen asessorikausi päättyy 28.2.2019.