Johanna Korhonen on toimittanut Iltalehden mukaan selvityspyynnön poliisille ja verohallinnolle koskien Helsingin piispan virka-asuntoa. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tiedot selvityspyynnöstä perustuvat täysin Iltalehden julkaisuun. Johanna Korhonen ei ole pyytänyt asiasta selvitystä tai kysynyt virka-asunnosta tai sen käytöstä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Johanna Korhosella on läsnäolo- ja puheoikeus Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa. Istunnossa hyväksyttiin toukokuussa 2018 piispan vieraanvaraisuusperiaatteet. Kaikki piispa Laajasalon järjestämät tapaamiset ja vastaanotot piispan virka-asunnossa ovat tuomiokapitulin vieraanvaraisuusperiaatteen mukaisia. Vieraanvaraisuusperiaatteet sekä tiedot virka-asunnosta ovat olleet luettavissa Helsingin hiippakunnan nettisivuilla kesäkuusta 2018 lähtien.

Helsingin piispan koti eli piispala on sijainnut kolmen viimeisen piispan aikana samassa talossa kohta 30 vuoden ajan. Samassa piispan kodissa ovat asuneet Helsingin piispat Eero Huovinen, Irja Askola ja Teemu Laajasalo.

Kirkko on pitänyt tärkeänä sitä, että piispa voi kutsua vieraita nimenomaisesti omaan kotiinsa. Työsuhdeasunnon – tai vanhan nimityksen mukaisesti virka-asunnon – tarkoituksena on varmistaa, että piispalla on käytössään sellainen koti, johon hän voi kutsua vieraita ja yhteistyötahojen edustajia. Piispan luona käy erilaisissa tilaisuuksissa ja yksittäisissä tapaamisissa satoja ihmisiä vuodessa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana asunnossa on piispa Laajasalon aikana käynyt yli 200 eri ihmistä.

Osaa piispan kodista käytetään siis virkaan liittyvien tehtävien hoitamiseen, jonka vuoksi asuntoon kohdistuu rasitus, joka hyvitetään tukemalla vuokraa. Piispala on vanhassa asuinkerrostalossa oleva yhtenäinen asuinhuoneisto, jonka tilat eivät ole suljettavissa, kyseessä ei ole erillinen edustustila vaan piispan koti.

Piispa ei ole vuokrannut erillisiä huoneita. Koko asunto on nimenomaisesti vuokrattu ”Helsingin hiippakunnan piispan virka-asumista varten”.

Piispa on maksanut vuokraa maaliskuusta marraskuuhun siten, että laskennallisesti on arvioitu asunnosta 93 neliötä olevan kokonaan yksityisessä käytössä. Määrä ei koostu pelkästään yksittäisistä huoneista vaan eri tiloja on jaettu prosentuaalisesti sen mukaan, onko tila osin tai kokonaan viranhoitoon liittyvässä käytössä. Sellaisia huoneita, jotka eivät ole ollenkaan viranhoitoon liittyvissä tehtävissä on kolme. Muut tilat ovat eri asteisesti viranhoitoon liittyvässä käytössä, jonka pohjalta on tehty laskennallinen arvio 93 neliötä.

Piispojen työsuhdeasuntojen vuokraperusteista ja vuokramääristä päättää kirkkohallitus, asuntojen käyttöperiaatteet ovat samansuuntaiset eri hiippakunnissa. Asiasta vastaa kirkkohallituksessa kirkkoneuvos Leena Rantanen. Kenelläkään piispalla ei ole päätösvaltaa asiassa.

Piispalaan on tehty loppusyksyllä remontti, jossa 90-luvulla asunnosta erotettu huone on palautettu siihen. Remontti on lopputarkastettu marraskuussa. Remontin seurauksena asunnon siihen osaan, joka ei ole lainkaan viranhoitoon liittyvässä käytössä on lisätty 29 neliötä. Vastaavasti tällöin huoneiston koko on 265 neliötä. Vuokraa maksetaan remontin jälkeen 122 neliön mukaan joulukuusta alkaen.

Piispa emerita Irja Askola on ensimmäinen nykymuotoisella vuokrajärjestelyllä asunnossa asunut piispa. Askola maksoi 67 neliön mukaan asunnosta vuokraa.

Piispan virka-asunnon siivoussopimuksen osuus, jonka Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli maksaa, koskee virkakäytössä olevien tilojen siivousta. Piispa Laajasalo kustantaa vain yksityisessä käytössä olevien tilojen osuuden siivouksesta itse. Tämä lukee siivoussopimuksessa.

Piispa Teemu Laajasalo toteaa: ”Koen Johanna Korhosen tavan toimia kyselemättä ja selän takana epäreiluna vainoamisena. Johanna Korhonen on toiminut hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana sekä minun että edeltäjäni aikana ja vieraillut usein piispan asunnossa. Helsingin piispan virka-asunnon käyttö- ja verotusperiaatteet tuskin ovat tulleet Korhoselle yllätyksenä tänä syksynä. Toivoisin, että Johanna Korhonen voisi lukuisien ja jatkuvien tieto- ja selvityspyyntöjen sekä rikosilmoitusten tekemisen lisäksi keskittyä rakentamaan Kristuksen kirkkoa sillä kaikella hyvällä osaamisella, mitä hänellä on.”